måndag 19 juni 2017

Gå tillbaka till dina rötter, följ OdenHarens spår behöver inte sluta vid ett återtagande av ett demokratiskt Sverige. Spåren räcker så långt vi kan spåra våra förfäder, och där finner vi Oden, ända tillbaka till den ursprungliga mytologin som inte är behäftad med senare tiders stråtrövarhistorier där Asatron successivt förvanskats av stråtrövarvikingar.

Stephen McNallen är en amerikan som under större delen av sitt liv ägnat sig åt det vita folkets rötter och har hittat Asatron som den bäst bevarade mytologin. Nu vill han skapa en mytologi som vi moderna människor kan ta till oss och som våra förfäder hämtade sin etik ifrån, långt innan feodalismens rovdrift började förvanska mytologin och gjorde oss sårbara för sionisternas påtvingade ökenreligion.
Wolf Age is a collaboration between Stephen McNallen and Red Ice.


Subscribe to Stephen's YouTube channel for more info about the Wotan Network:
https://www.youtube.com/user/smcnallen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar