fredag 30 juni 2017

Här ser vi Tydliga RASSKILLNADER på intelligens!Afghanistan vill inte ta emot fler av sina egna medborgare som rest till Europa för ett bättre liv men inte fått asyl. "Skicka inte tillbaka fler", säger nu landet enligt SvD.

I höstas tecknades ett så kallat samförståndsavtal mellan Sverige och Afghanistan.

Syftet var att afghaner som inte fått uppehållstillstånd i Sverige skulle kunna återvända på ett så "humant sätt" som möjligt. I första hand självmant, i andra hand med tvång.

Men nu har Afghanistan ändrat sig. Landet vill inte ta emot fler av sina egna medborgare.

– Skicka inte fler människor till Afghanistan, säger landets vice flyktingminister Alema Alema till SvD.

Enligt landets myndigheter finns det inte kapacitet att ta emot personerna. Fria Tider

Det här samförståndsavtalet som tecknades mellan Sverige och Afghanistan togs inte på allvar av dumskallarna i Afghanistan, för de kunde aldrig tro att ett papper kunde ha en så stor makt.

Men vilka har störst möjligheter att ta emot alla afghaner om inte Afghanistan självt? Odågorna kommer ju därifrån från början, medan vi måste ändra hela vår sociala infrastruktur om vi ska kunna ha kvar dessa i Sverige.

Dessutom håller svenskarna själva på att bli lika dumma i huvudet som afghanerna redan är, på grund av samavel med dessa mindervärda existenser. Vi har tillräckligt helvete redan med efterblivna svenska nollor som vi måste uppfostra mot deras vilja. Att dessutom behöva krusa för parasiter som kommit hit blir alldeles för mycket.

På den tiden den svenska folkstammen kunde producera det ena geniet efter det andra så hade vi en homogen folkstam som evolutionen skapat under oerhörda lidanden, där stora delar av folkstammen svalt och frös ihjäl för att de inte kunde förutse vad som skulle behöva göras för att ha mat och ved under den långa kalla vintern, där endast de intelligentaste överlevde.

Vartefter vi fick allmän välfärd kunde inte evolutionen sortera ut de intelligenta från de ointelligenta så staten fick ha ett omfattande steriliseringsprogram istället, som förrädarna lade ner på 70-talet, med påföljd att intelligensnivån snabbt sjönk.

Om vi nu ska ha en massa halvidioter ifrån Afghanistan här dessutom så blir det etter värre, det märks ju redan på de afghanska myndigheternas brist på framförhållning då de uppenbarligen inte begrep vad de skrivit på, och dessutom påstår de att de inte har resurser att ta emot de som under hela sitt liv funnits i Afghanistan fram till för några månader sedan. Detta visar på grav intelligensbrist – och då har parasiterna som kommit hit ännu lägre intelligens än byråkraterna i Afghanistan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar