torsdag 29 juni 2017

Jävighet och maktutövande
I länken ovan ringer Granskning Sverige upp domaren - Maria Hölcke - i Stockholms tingsrätt som fällde Kent Ekeroth för misshandel, med frågor om hennes eventuella jävssituation.Det halvtimma långa samtalet visar hur den kulturmarxistiska häxjakten på invandringspolitikens kritiker – inklusive partiet Sverigedemokraterna – är organiserad och samordnad inom rättsväsendet, politiken och “Mainstream-medierna”. Att det skulle bli en fällande dom stod klart redan vid tingsrättens sammansättning, där vänsteristen Maria Hölcke såg till att vara ensam om att fälla domen.

I intervjun framkommer kopplingarna mellan regeringens tjänstemän – där Maria Hölcke tjänstgjorde som utredare under Fredrik Reinfeldt – BRÅ, samt lagstiftarna i Riksdagen. Allt i syfte och ambition att tillintetgöra den opposition som vänder sig mot massinvandringspolitiken och flatheten i fråga om bekämpandet av gruppvåldtäkter och annan importerad brottslighet.Maria Hölcke et consortes ingår i den maktsfär som till sin hjälp anlitar vänsterns utom-parlamentariker. I ärendet ovan figurerar sådana personer som såväl “målsägande” som vittnen, samt intygsskrivande “läkare” – den senare känd för sina publiceringar av SD-fientligt slag - emot Kent Ekeroth. Den misshandlade (.!?) Elias som efter händelsen fick tillbringa natten i fyllecell är urtypen för en vänsterhuligan. Vittnet Mathild Mandolina är likaså aktiv inom Afro-svenskarnas riksförbund. Även hon hade enligt uppgift intagit ett antal glas vin före incidenten.

Beträffande - den enlig henne själv ojäviga - domaren Maria Hölcke kan berättas att hon själv har ett långvarigt engagemang inom den kulturmarxistiska sfären. Hon är därtill gift med Mathis Hölcke, som har en nära relation till musikerna bakom “Artister mot rasister”-arrangörerna. I hennes familj och släkt finns dessutom etablerade frimurare sedan många år.

Sammantaget framgår hur inte bara i Trumps USA utan också här i Sverige “den djupa staten” har ett järngrepp om landets styre och tillstånd. Vilket också visar att det knappast lär gå att återställa ett Sverige värt namnet – i mening reell demokrati och värnande om nationen och det egna folket – med mindre än att mycket blod kommer att spillas. Något som sannolikt de berörda, bland annat här ovan nämnda, har befunnit sig alltför länge uppe i Babels hus och långt från folket och verkligheten för att inse oundvikligheten och vidden av.

Men tider skola komma!

//Kenneth Sandberg

*

Mattias Karlsson om domen: ”Vi uppmanar honom att lämna sin riksdagsplats”
“Kent Ekeroth fälls i tingsrätten och döms för ringa misshandel. Mattias Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Riksdagen, säger till SVT Nyheter att partiet nu uppmanar Ekeroth att lämna sin riksdagsplats”.

Av Granskning Sveriges video (se ovan) framgår med all önskvärd tydlighet hur PK-etablissemanget samverkar för att eliminera de största hoten mot deras projekt att byta ut svenska folket och avveckla nationen Sverige. Dessvärre möter de inget motstånd från SD-ledningens sida, vilka istället står till tjänst med att undanröja sådana potentiella krafter från den politiska arenan.

I sak är det naturligtvis befogat att från en partilednings sida ha (själv)kritiska synpunkter på sin riksdagsledamot Kent Ekeroths figurerande på storstadens krogar sent om natten . En olat som dock grundlades flera år tidigare då såväl Mattias Karlsson som - icke minst - Jimmie Åkesson själva deltog i festandet. Visserligen på den tiden oftast i sunkiga hotellrum eller fartygshytter, en företeelse som efter deras åtnjutande av lukrativa riksdagslöner nu givetvis kan förläggas till de dyrare och mer sofistikerade innekrogarna i huvudstaden.

Således är det begripligt när nu så mycket (makt & pengar!) står på spel, att Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson omedelbart starkt fördömer Kent Ekeroth och tar sin hand – plus riksdagsplatsen – ifrån honom. Istället för att nöja sig med en tillrättavisning av en partikamrat kombinerat med en kommunicerad förståelse för Kent Ekeroths agerande då han uppenbart provocerats av en vänsterhuligan.

Det hör nämligen till saken att man kan skilja på vad som är en juridiskt “otillåten” handling beaktat utifrån vad PK-etablissemanget stipulerar (gällande i första hand Sverigedemokrater) och å andra sidan hur en sådan handling uppfattas av väljarna, d v s svenska folket. Det är långt ifrån otänkbart att man från vanligt folks sida skulle ha ganska stor förståelse för att man i en sådan situation som Kent Ekeroth försattes i, kan agera precis som han gjorde. Nämligen spontant täppa till truten på vänsterhuliganen med en handflata.

En sådan handling skulle troligtvis upplevas som positiv i den meningen att SDs ledamot i riksdagen visar sig vara en helt vanlig människa av kött, blod och ärliga känslor - och som reagerar på precis samma sätt som “"Svensson” skulle ha gjort. Istället för att till varje pris och i alla sammanhang uppträda som de hycklande “plastfigurerna” i  7-klövern ochSatis polito-Åkesson. Partiledaren som bakom kulisserna erhåller PK-etablissemangets fulla stöd för sin roll som “absorberande” opinionen ute hos svenska folket, pålitligt häller det i slasken och möjliggör folk- och landsförrädarnas fortsatta förödelse av Sverige.

Nu sällas ännu en radikal kraft till de många som tidigare successivt uteslutits av partiledningen. Läggas till samlingen kan exkluderingen av Björn Söder från partiets reella maktutövning. Kvar finns snart enbart en till 100 procent Åkesson-ryggdunkande kader av jasägare och karriärister i partiet – samt Åkesson-applåderande “nyttiga idioter” på gräsrotsnivå som hjälpligt kan stava till politik.

Med beaktande av ovanstående förefaller dessvärre loppet kört för vårt land...

Arma barn o barnbarn i det framtida Sverige..!

//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar