måndag 26 juni 2017

Krigspropagandan mot Ryssland eskalerar hela tidenOm inte den rena sanningen via internet hinner komma ut till folk i tid så har vi tredje världskriget över oss så snart judarna bara kan pressa fram det. Om en massa judar, eller alla judar, stryker med tycks inte spela någon som helst roll, för det är en framavlad ras av parasiter, så de kan inte hjälpa att de är så destruktiva.

Nu går CIAs chef ut med krigspropagandan att Ryssland i flera decennier har försökt påverka amerikanska val. Om det är något land som påverkat val i alla möjliga länder så är det USA, men det talas det aldrig om. Israelälskaren Mike Pompeo som är chef för CIA framställer sig oskyldig som ”Mary´s little lamb” när han anklagar Ryssland.

Det jävliga är att Sverige kan stå som krigsskådeplats den här gången för att SD för fram sin hycklande förrädarpropaganda mot Ryssland, och med på det tåget går låtsasnationalisterna Ingrid & Conrad som tycker att folk ska ge en ovillkorlig röst på SD, för om man inte röstar på demokraturens förrädaräckel så förlorar vi demokratin, resonerar de.

Vi har idag ett avtal med Nato om att de får landsätta trupper i Sverige, något som SD inte stoppade trots att de hade kunnat. SD propagerar hela tiden mot Ryssland och uppenbarligen vill detta sionistparti att vi ska ingå i ett krig mot Ryssland. Allt detta sker medan andra sidans låtsasnationalister propagerar för att vi ska lämna över landet till kolonisatörerna (judarna) och själva ha ett litet reservat att bo i, för det gör oss ”starkare” av någon oförklarlig anledning.

När sanningen istället är den att det är internet som gör oss starka, vilket hela tiden bevisas av att allt fler länder börjar gå tillbaka till sundare politik på grund av vad som avslöjas på internet.

Ta Macron som exempel: Ingen skulle väl tro att han, av alla, skulle ta steget och närma sig Ryssland och ryta till mot USA, något han aldrig skulle ha gjort utan internet. Eller England med sitt Brexit.

Det här är en utveckling bort från Stora och Lilla Satan och dess makt över västvärlden, som de har fått på grund av judestyrd media. Det har varit en stor och stark mur av judiskt samförstånd i massmedia världen över, men nu har det uppstått en spricka i den muren.

Denna spricka kan fort bli mycket större, så judeälskarna gör allt de kan för att täta den sprickan, och i det reparationsarbetet går låtsasnationalisterna med Ingrid & Conrad först i bräschen för att hjälpa till att täta. Och de får hjälp av nazister och fascister som förbereder sig med att gå och gömma sig och propagera för att vi nationalister ska ha ett ghetto att bo i.

Även om nazisterna skulle ändra taktik så är det diktatur de vill ha, och då gäller det att de framställer den diktaturen vi redan har som demokrati, och sedan gäller det att förtala demokratin så mycket som möjligt så att folk avsiktligt ska välja att leva i en diktatur, förutsatt att de lyckas inbilla folk att vi nu har en demokrati. Och att påstå att vi har demokrati idag har de ju hela etablissemanget med sig på.

Hela den här psykologiska krigföringen går ut på att förvirra för folket, och det gör man med det klassiska ”Good cop and bad cop”, där ena sidan hela tiden ska framställas som god och den andra sidan av samma slant ska framställas som ond, och sedan får folk välja däremellan.

Men inget är så stort som sanningen, och den får vi genom internet!

Här kommer i alla fall videon som visar CIA-chefens horribla påståenden:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar