tisdag 13 juni 2017

Lomma, ett tryggare exempel

Hej Emma,
Jag fick efter ett nyhetsinslag (på söndagen..?) innehållande en intervju av dig – samt LR´s Fredrik Andersson – nästan uppfattningen att ni båda oroade er mest över huruvida de “ensamkommande flyktingbarnen” med avvisningsbeslut eventuellt skulle bli utvisade ifall deras resultat i gymnasieskolan inte uppfyllde regeringens kriterier för att få fortsätta sin utbildning.

Nu hoppas jag att det var en misstolkning från min sida och att det kanske handlade mer om din kritik över att regeringen/migrationsverket överhuvudtaget lade över ansvaret på er när det gäller om “barnen” ska medges uppehållstillstånd eller ej (detta efter att ha läst intervjun nedan från “Skolvärden”)..?

En anledning till min förhoppning om det är att du inte bara förefaller vara en politiker förankrad i verkligheten, utan därtill är mamma till tre barn. Och utifrån det kan jag väl inte tro att din uppfattning om det kanske något “ospännande” livet i Lomma innebär att du – i linje med 7-klöverns samlade politik - vill medverka till att “höja spänningen” till nivåer och innehåll som liknar situationen i t ex Malmö. Där spänningen för många blivit olidlig i överkant, eftersom det för länge sedan passerat den “romantiska” nivå som araberna en gång i “Tusen och en natt” bjöd på – och inte heller försiggår enbart nattetid längre. Länken nedan visar ett, men endast ett, av många exempel:


“Ännu en dödsskjutning i Malmö”.

Med vänliga och förhoppningsfulla hälsningar
//Kenneth Sandberg

Emma Köster, 1:e vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden Lomma. 27 år, arbetar som lärare. Hon är född och uppvuxen i Lomma och bor i samhället med sin man och tre barn:“Emma Köster kommer inte på särskilt mycket att klaga på i Lomma. Men visst, hon håller med om att det kanske inte är den mest spännande kommunen för tonåringar”.


Riksdagen har beslutat att asylsökande barn som påbörjat en gymnasieutbildning får rätt att slutföra skolgången i Sverige.
Gymnasieläraren Emma Köster tycker att beslutet är ett steg i fel riktning.

– Det kommer bidra till förvirring, godtycklighet i bedömningen och ökad arbetsbelastning för lärarna, säger hon.

– Man ger signalen till svenskarna och hela omvärlden att Sverige ger gratis utbildning till alla – även om du har tagit dig till Sverige på olagligt sätt och oavsett om du har fått ett asylavslag nu eller för länge sedan. Och vad kommer det att få för konsekvenser i framtiden? säger hon och fortsätter:

– Beslutet är fysiskt problematiskt därför att läraren varken har utbildning, verktyg, tid eller möjlighet i dagens uppdragsbeskrivning kunna avgöra vad en "aktiv elev" är – som ju är kravet för att man ska få stanna enligt regeringen. Emma Köster fruktar att det kommer leda till godtyckliga och ojämlika bedömningar.

* 

Svar: ****Av Emma Kösters icke-svar (= total tystnad) att döma, så talar det mesta för att hennes frustration består i att hon ska behöva ta beslut som leder till att de asylsökande avvisas. D v s det som hennes bedömande av huruvida “barnen” tar aktiv del eller ej i undervisningen, kan leda till.

 Något som Emma Köster i TV4--inslaget nedan uppger som “emotionellt betungande”:


Lärare kritiska till att bedöma ensamkommande


Således är det nog inte så mycket bevänt med den verklighetsförankring som jag hyste en illusion om att moderaten Emma Köster ägde. Istället handlar det förmodligen om den icke alltför ovanliga arten av ”humanism” och “solidaritet” med stackars migranter från U-länderna som hon delar med ett antal andra “godister” i vårt land.


Att hon i det avseendet inte skiljer sig från övriga hycklare i 7-klövern, är inget att förvånas över. Därtill är vi som följt det politiska skeendet under senare decennier alltför luttrade. Det faktum att hon är mamma till tre små barn och inte förmår att - åtminstone för deras möjligheter till överlevnad i Sverige - inse konsekvenserna av den “generösa” invandringspolitik som är på väg att omvandla det tidigare trygga Sverige och Lomma till ett veritabelt h...e, är däremot ytterst olyckligt.

Det handlar ju ingalunda enbart om de hundratusentals som redan idag förvandlat allt fler svenska städer till “no go-zoner”, skjuter och mördar dagligdags i det offentliga rummet, rånar åldringar samt misshandlar och våldtar ungdomar - utan ett antal hundra miljoner i Mellanöstern och Afrika som står i startgroparna för att migrera till Europa och Sverige för att här medverka till ytterligare urholkning av den svenska välfärden. Inklusive bidra till den svenska skolans fortsatta ras på den internationella rankingen.I TV4-klippet intervjuas Mohammad Ali Muhamedi, asylsökande från Afghanistan vars ålder uppges vara 17 år. Mohammad och de övriga “flyktingbarnen” som omger honom vid intervjun ser dock ut att vara närmare 27 än 17 år! Ett förhållande som dels uppmärksammats och dokumenterats i Norge, dels upplevts på ett fruktansvärt sätt av ett stort antal flickor i vårt eget land som sextrakasserats, överfallits respektive (grupp-)våldtagits av “ensamkommande flyktingbarn”. Dylika fakta kunde man önska att en trebarnsmoder och därtill välutbildad gymnasielärare förmådde ta in och begrunda.


Det är oerhört sorgligt om ingen sådan insikt infinner sig, utan Emma Köster en dag ska behöva uppleva att hennes barn o barnbarn ställer frågan; Varför medverkade du till detta.!?


//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar