måndag 19 juni 2017

Nu tvingas du och jag att anställa svartskallarna och betala för det!Antingen du är småföretagare, arbetslös eller fattigpensionär måste du nu betala för att kolonisatörerna ska tränga ut dig ur samhället, och de får hjälp med den politiken av låtsasnationalisterna som vill att vi svenskar ska hamna i ett indianreservat!Arbetsgivare och fack diskuterar nu en ny slags anställningsform där nyanlända invandrare prioriteras före svenskar och anställs till en mycket låg lön. Reglerna om lägstalöner tas bort och arbetsgivaren behöver bara betala 8000 kronor till den nyanlända, sedan kommer resten på lika mycket betalas med skattepengar, rapporterar Ekot.

Anställningsformen kallas etableringsanställning och innebär att arbetsgivare ska kunna anställa nyanlända invandrare till en "mycket låg lön", uppger Ekot, varefter den anställda också får rätt till ett ekonomiskt bidrag direkt från staten. Fria Tider

Det här är låtsasnationalisternas önskedröm, för de vill ju inget hellre än att svenskarna ska trängas ut. Man blir starkare då, resonerar de.

Men indianerna i USA har ju inte lyckats ta tillbaka sitt land genom att hamna på undantag. Vad är det då som säger att just vi kommer att bli starkare när vi är totalknäckta? IDIOTER!!

Allt ska tas ifrån oss, både land och ägodelar, och då blir vi starkare enligt de sionistledda så kallade nationalisterna, allt ifrån Ingrid & Conrad som vill att vi ska rösta på Israel istället för de svenska förrädarna, för Israel kommer att hjälpa oss ur knipan med hjälp av en mentalt kastrerad krake som heter Fröken Åkesson – till mer aggressiva sionistlakejer som hytter med nävarna och säger, nu jävlar! Nu ska vi krypa ihop i ett självvalt reservat och gömma oss från resten av civilisationen så får makthavarna se att vi backar, men under protest! För vi är fascister och vi talar inte med några andra än de sionistledda grupper som har etablerats. Ha! Så det så!

Förnuftiga människor bör inse att inte ha med låtsasnationalister att göra, för de springer ju globalisternas ärenden. Man ska inte heller ha med förrädaroktetten i riksdagen att göra, och inte legitimera dem med att gå och rösta.

Öka medvetenheten om nyheter på internet och få så många som möjligt att inse att man inte ska rösta om det inte finns något att rösta på. Det leder till att politikerna pressas att byta ut sin medlemskader till sådana som vill föra svenskarnas politik, och vartefter det händer så kommer sådana partier att få allt fler röster, och då får vi se haren skutta tillbaka i samma fotspår som när den kom!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar