lördag 3 juni 2017

Om miljöpartiets ansvarslösa och extrema asylpolitik



Till det flummiga och ansvarslösa miljöpartiet.


Med anledning av att ni på er kongress förra helgen diskuterade om svensk asylpolitik och dom beslut ni tog på detta område så vill jag säga följande.

Ni vill ta emot fler så kallade "flyktingar", men det är ytterst få av dom asylsökande som är genuina flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention som definierar vem som är flykting. Vad ni menar är att Sverige ska bevilja uppehållstillstånd till fler asylsökande som saknar asylskäl.


Inga asylsökande har skäl att få stanna i Sverige därför att Sverige gränsar inte till konfliktområden. De asylsökande har inte flytt till Sverige, de har rest hit genom flera säkra länder. De asylsökande bör söka asyl i första asylland som ligger långtifrån Sverige. Det är mycket märkligt att Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd till asylsökande som redan har skydd och i vissa fall också uppehållstillstånd i andra länder. Dessa personer bör omedelbart återvända till dom länder dom har flytt eller emigrerat till.

Ni vill att fler ensamkommande ungdomar ska få stanna i Sverige vilket innebär ja till fler åldersbedragare och personer utan asylskäl.

Er extrema och ansvarslösa asylpolitik innebär ett fortsatt och ökande missbruk av asylsystemet. Jag håller mina tummar hårt för att miljöpartiet åker ur riksdagen efter valet nästa år.

Här följer länkar till intressanta artiklar om asylpolitiken som är kopplat till det som jag har skrivit om i detta brev.







Paul Nilsson 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar