onsdag 28 juni 2017

Svårintegrerad stadssekreterare...
Shahbaz Khan, Stadssekreterare med ansvar för infrastruktur och stadsutveckling för Socialdemokraterna i Göteborg:

- Hur kan okända människor känna rätten att ge sig på andra för hur de klär sig eller bär skägg? Kränker vi dem med hur vi klär oss, med vår närvaro? Jag har så gärna skyddat mina barn från att växa upp med känslan av att vara de oönskade och de hatade av sitt eget hemland, av sina egna vuxna. Men de läser det överallt. De har vuxna som skriker det i ansiktet på dem, skriver Shahbaz Khan

Några veckor tidigare när jag gick genom stan för lunch passerade en kvinna mig och väste, ”inte en till sån. Ta ditt skägg och åk hem din jävel!” Detta var en helt ”vanlig” medelålders kvinna, säkert också ute på lunchärende.

Skillnaden mot 90-talets missanpassade nazister är att idag är det är tillsynes vanligt folk som går bananas. Det är som att det smugit sig in en svår klåda i samhället som gör folk galna. Känner de sitt beteende legitimerat av det politiska klimatet, högerextrema sajter eller krönikörer som hyllar grannarna som själva tog tag i saken och konfronterade de nyinflyttade muslimerna att klä sig som de andra i grannskapet?

För det är det folk gör nu, grannarna tar tag i saken själva. Eller är det ur sitt eget antal som de hatiska legitimerar varandra, med extremhögervindar som blåser genom hela Europa. De tror på den politiska reklamfilmen där kvinnor i burka tar pengar från svenska pensionärer och känner nu att de måste göra något åt saken.

.................Inledningsvis delar jag Shahbaz Khans oro över att vuxna människor låter sin frustration gå ut över små barn, vilka givetvis är helt oskyldiga till sina föräldrars förehavande i denna värld. Därefter har jag en del synpunkter på hans retoriska publikation. Vilket handlar om bakgrunden och orsakerna till att hans barn ibland får uppleva sådant som man önskar att dom förskonades.

Shahbaz Khan är uppenbart både läskunnig och initierad i den svenska politik och debatt som försiggått under senare decennier. Därför kan åtminstone ett par retoriska frågor ställas angående hans kritik av svenskars politiska ståndpunkter och hans fördömande av folks beteende utifrån dessa:

  • Har de fatala konsekvenserna av Sveriges sedan tre-fyra decennier förda sanslöst ansvarslösa massinvandringspolitik helt undgått Shahbaz Khan?

  • Inser han inte att konsekvenserna och det pris som svenska folket får betala för denna invandring är orsaken till de företeelser som han beklagar sig över?

  • Förstår han inte att den situation som råder driver vanligt hyggligt och hederligt folk till om inte vansinne så stora svårigheter att lägga band på ilskan?

  • Även om Shahbaz Khan inte är svensk – och aldrig kan bli något annat än en invandrad indier (..?) – så borde hans intellekt möjliggöra insikten om vilken fruktansvärt stor förändring som det tidigare etniskt, religiöst, kulturellt och språklig homogena Folkhemmet Sverige drabbats av genom den förda “flykting”-politiken. (Tage Erlander:  ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”.)

  • En omvandling – icke minst i form av utbytet av svenskar mot främmande folk från utomeuropeiska länder och avlägsna världsdelar – som genom alliansen av folk- och landsförrädare hos det politiska etablissemanget och Mainstream-media, pådyvlats landets egna medborgare.

Således kan utifrån det sistnämnda fastslås att det i första hand är de politiskt styrande i Riksdag och Regering som har ansvaret för ett förräderi och svek som hart när saknar sin motsvarighet i mänsklighetens historia.

Dock; Detta urskuldar givetvis inte alls det som hit “flydda” – och deras andrahandsgenerationer – åsamkat och i allt större omfattning åsamkar det svenska samhället och svenskarna. Exempel på detta är bl a mord, gruppvåldtäkter, misshandel av “svennar”, åldringsrån, anlagda bränder, skjutningar på gator o torg, bidragsbedrägerier. Samt terrordåd som vi troligtvis bara upplevt början av i Sverige..! Allt indikerande en närmast total frånvaro av mänsklighet och civiliserade egenskaper.

Därav oundvikligen en undran hos gemene man huruvida dessa främlingar, generellt sett, är av helt annan natur än vi svenskar. Eller – vilket möjligtvis är en vetenskapligt plausiblare tolkning – att det är de sämsta exemplaren från klustren i dessa avlägsna länder som sökt sig till Sverige. Där ignoransen av hur deras migration till och beteende i Sverige uppfattas av landets urinvånare är skriande och deras fräckhet upprörande!

Hur som helst är det föga anmärkningsvärt att den “vanlige” svensken inte har möjlighet att göra sådana analytiska segmenteringar att hon/han i vardagslivet orkar ha fördrag med varje skäggbevuxen “kulturberikare” alternativt potentiell islamist/terrorist som fylkar det offentliga rummet.

Avseende det sistnämnda kan just Shahbaz Khans artikel skapa ytterligare spekulationer ifråga om huruvida det trots allt ligger i gener och kultur hos olika folkslag, snarare än individuella och varierande egenskaper; Ett vederläggande av det senare hade krävts ett större mått av försök till analys och förståelse från Shahbaz Khans sida, gällande reaktionerna från en växande del av det svenska folk som han upplever så obehagligt.

Är det kanske i själva verket så att Shahbaz Khans agerande är ett uttryck för den fräckhet som nämnts ovan? Inte på samma nivå som det “utanförskapets” huliganer uppvisar, utan snarare av ett slag som för tanken till de välutbildade och åtskilligt resursstarkare krafter som runt om i västvärlden - till sin blåögda omgivnings förvåning och bestörtning - med sprängkraft verkar för kalifatets globala utbredning. Samtidigt som deras “altruism” belönas med 72 oskulder ovan där...

Oavsett hur det de facto förhåller sig, så kan åtminstone två alternativ ses som de absolut mest adekvata och logiska för att lösa Shahbaz Khans med flera invandrares i liknande belägenhet från problemet. Nämligen att:

  • Sverige omedelbart inför ett totalt moratorium gällande all invandring, samt återvandring respektive repatriering av här uppenbart “svår-inkluerade ” och oönskade invandrare.

  • Shahbaz Khan väljer att – än en gång – emigrera till någon världsdel och kultur som bättre uppfyller hans kravlista på acceptans och tillhörighet.

//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar