torsdag 15 juni 2017

Tiden rinner ut för Jan Helin et consortes(C:a 22 min in i sändningen)

Inget förtroende för Mainstream-media när det gäller invandringen.En stor och växande del av svenska folket har helt tappat förtroendet för PK-medierna. I länken ovan framgår med största tydlighet hur den vidrige Jan Helin, programdirektören för SVT och tidigare chefredaktör för Aftonbladet, ljuger TV-tittarna rakt i ansiktet. Ställd mot den intellektuellt hederliga Alice Teodorescu i SVTs nyhetsstudio tappar den förstnämnde totalt sitt ansikte ännu en gång.

Det blir allt uppenbarare att det endast är en tidsfråga innan svenska folket har fått nog och kräver att folk- och landsförrädare som Jan Helin och Tomas Mattsson m fl ska inte bara avgå utan i förlängningen ställas till svars för sina brott..! Detta gäller givetvis också politiker som Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt, för att nämna några av de mer framträdande i projektet att förgöra Sverige.

//Kenneth Sandberg

*


Sent: Monday, June 12, 2017 10:55 PM
Subject: Re: Fw: Tiden rinner ut för Jan Helin et consortes

Teodorescu är en avskyvärd figur. Det betyder inte att Helin är utan skuld

*From: Kenneth SandbergAlice Teodorescu har en alldeles för stark dragning åt “högerns” samhällsideal beträffande individualism och den starkes friheter för att sättas på piedestal av undertecknad. Å andra sidan äger hon en intellektuell hederlighet och ett civilkurage som saknas hos Jan Helin och hans “värdegrundslikar”.

Överhuvudtaget har den s.k. vänstern tappat bort sig totalt under senare decennier. Istället för elementära demokratiska grundregler som att “folkflertalets” vilja ska vara rättesnöret, tar man sig rätten att köra över folket och förklara människor som okunniga, främlingsfientliga och rasister.

Du själv, Sven-Eric Liedman, var ett av mina demokratiska/socialistiska rättesnören under min tid vid sociologiska institutionen på 80-talet. Var har din kompass för reell demokrati och klokhet gällande samhällsfrågor, tagit vägen..?

Undrar med hälsningar
//Kenneth Sandberg

Nionde sonen ur fabriksarbetarfamiljen, som trots decennier som VPK/V-aktivist och stödjande av frihetsrörelser ute i världen, aldrig låtit sig dras med i “flum- och rödvinsvänsterns” hyckleri och falskhet...

*

From: Sven-Eric Liedman

Ditt brev gör mig undrande, betryckt och på samma gång nyfiken. Det monster till vänster som du talar om känner jag inte alls till.

Oron inför de många nya som kommit till Sverige är fullt begriplig. Jag har följt oron på nära håll många gånger i mitt långa liv: de ungerska flyktingarna 1956, de sydamerikanska på 70-tal och tidigt 80-tal, ex-jugoslaver på 90-talet och nu en större mängd flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika än någon gång sen andra världskriget. Det är alltid problem och idag större än tidigare.

Teodorescu är själv ett f d flyktingbarn som nu från höger angriper flyktingsproblemen.

För mig är det stora problemet i Sverige och världen den snabbt växande ojämlikheten. Jag förstår inte varför man ska vända indignationen mot utsedda syndabockar i stället för mot alla dessa skatteflyktingar, välfärdsmiljardärer etc. som gör det allt svårare för samhället att skapa de gemensamma resurser som dagens problem kräver.

Med vänliga hälsningar
Sven-Eric Liedman

*

From: Kenneth Sandberg

Bäste Sven-Eric Liedman,
“Monster” har jag nog inte valt att beskriva vänstern som. Däremot tvivlar jag på att du inte är medveten om hur man från det hållet tappat kompassen för såväl analys som lösningar på det svenska folkhem i förfall som vi sedan drygt tre-fyra decennier upplever å det mest traumatiska.

Jag för ingalunda någon försvarsadvokatyr visavi de samvetsrymliga skatteflyktingar eller välfärdsprofitörer som du nämner – om än det är lätt, tyvärr, att förstå deras motiv. Men att enbart lyfta fram dessa fenomen som (grund-)orsak till välfärdssamhällets erodering, är inte intellektuellt hederligt. Du kan rimligtvis inte vara helt omedveten om de kostnader som en i praktiken obegränsad invandring för med sig och som för varje år accelererar till nya höjder. Inte heller hur en alltför stor andel av dessa “nysvenskar” och utlänningar vilka här uppehåller sig illegalt medför oerhörd otrygghet på grund av bl a organiserad kriminalitet med skjutningar som följd, rån och misshandel av såväl gamla som unga, sexuella trakasserier och (grupp-)våldtäkter, etc etc.

Att skylla på “utanförskap” – ofta konkretiserat som arbetslöshet och dålig ekonomi – kan inte heller vara giltigt som förklaring till de frekventa upplopp som sker med fruktansvärd stor och kostsam förstörelse. Också Sverige är en marknadsekonomi och att “hämnas” på de svenska skattebetalarna genom sådan aktivitet är totalt oacceptabelt! Ännu mindre de groteska attackerna på Ambulans, Räddningstjänst och Polis.

Ett annat anmärkningsvärt och frustrerande förhållande i det här sammanhanget är att en absurt stor andel av dom som tagit sig till Sverige från t ex Mellanöstern och Afrika är unga, friska och starka män i åldrarna 18 – 35 år, vilka lämnat kvinnor, barn, åldringar och sjuka åt sitt öde i dessa hemländer alternativt flyktingläger i närområden. Vem/vilka, Sven-Eric L., ska hjälpa, stödja och försvara dessa värnlösa när inte ens närmaste familj, släkt eller landsmän i övrigt tar ett sådant ansvar..? Och vem/vilka ska skapa en fredlig och konstruktiv samhällsutveckling i dessa länder, när inte ens de mest resursstarka egna medborgarna vill ta en sådan kamp, utan prioriterar sitt eget välstånd genom att “fly fältet” och söka sig till “honungsländerna” i norra Europa och Sverige.

Sven-Eric L.; Jag har drygt 40 års erfarenhet av samhällsengagemang och politisk aktivitet. Mycket av det har bestått av initierande av gräsrotsrörelser – periodvis ganska själv och utsatt på barrikaderna - för att förbättra villkoren för svenskar som inte är födda med “silversked i mun”. Men det har också till stor del handlat om “internationell solidaritet” i form av stöd till olika befrielserörelser, icke minst i samband med oroligheterna i Latinamerika.

Jag har därmed också under decenniernas gång fått stor erfarenhet av de “flyktingskapets” förändringar som skett. Såväl i det praktiska engagemanget som genom mina tio år som handläggare på Statens invandrarverk/Migrationsverket. Vilket bl a inneburit att jag fått konkreta kunskaper och insikter gällande det fenomen som skulle kunna beskrivas som “migrationsindustrin”. Där merparten av de asylsökande näppeligen har haft skyddsbehov i den mening som var den ursprungliga avsikten med Sveriges asylpolitik.

Därtill har jag kompletterat mina empiriska erfarenheter med studier och forskning vid Sociologiska institutionen, vilket förstås varit till nytta för att förstå det som utspinner sig utifrån ett samhälleligt perspektiv och därmed inte förlorat mig i en fragmenterad verklighet.

Således Sven-Eric L.; Jag kan själv känna hur en viss grad av senilitet smyger sig in i hjärnhalvorna med åren som rullar (!). Dock; Även om du har några år mer på nacken än mig så vill jag tro att du är så pass “intakt” att du förmår komplicera den traditionella vänsteranalys som utnämner det kapitalistiska “klassamhället” som förklaring på det tillstånd som Sverige nu befinner sig i. Och inse att socialism och/eller social ingenjörskonst ingalunda kan - ens teoretiskt - vara lösningen. Vare sig på de “utmaningar” som vi har dragit på oss här i Sverige, eller de folkvandringar från tredje världen som vi från vår horisont inte ens är i närheten av att orsaka eller kunna påverka. Åtminstone inte utöver vår möjlighet att minska Sveriges “pull-effekt” på denna migrationsvåg.

Kort sammanfattat, Sven-Eric L.; Jag vill gärna tro att även du inser att det behövs både hjärta och hjärna för att tackla dessa gigantiska frågor och problem. Och att det under den resan är både legitimt och rimligt att begära att vårt lands styrande i första hand ska se till sina egna medborgares liv och framtid.

Mvh
//Kenneth Sandberg

*

From: Sven-Eric Liedman

Bäste Kenneth Sandberg,

Du kan bespara dig ironier om min ålder. Jag är fortfarande perfekt klar i huvudet och stolt över att Inte som så många dras med i den "age of anger" som nu drar över jordklotet.

Låt mig bara inflika att jag är chockad över att du och dina många åsiktsfränder är så vältaliga angående de problem som flyktingströmmen skapar här men inte har ett ord över för de fasansfulla krig som drivit dem hit. Tänk efter ett ögonblick: varför är det mest unga män och färre kvinnor och äldre som tagit sig hit? Vilka orkar med en strapatsrik flykt?

- Men sådana enkla frågor kostar SD och deras anhang inte på sig. I stället ska det gnällas över SVT. En så avgörande fråga. Tillåt mig att skratta.

Mvh
Sven-Eric Liedman

*

From: Kenneth Sandberg

“men inte har ett ord över för de fasansfulla krig som drivit dem hit”...

Är det Sverige och svenska folket som genom sitt krigande i Mellanöstern och Afrika tvingar dessa på flykt, menar du..?

För den måttligt intelligente svensken (ja, redan den normalbegåvade hönan) står det tämligen klart att det är folken själva - indelade i en mängd religioner, kulturer och stammar med primitiva sedvänjor - som på grund av nedärvd oförmåga/ovilja att leva tillsammans som civiliserade varelser, står för motsättningarna som orsakar de ändlösa krigen i dessa U-länder.

Men du tycks mena att det ändå är Sverige och svenska folket som ska ta ansvar för deras agerande och uppoffra sitt eget samhälle för att bereda dessa folk plats här.!? Absurt och barockt är bara förnamnet, Sven-Eric L..!

Om du hade bemödat dig om att någon gång ögna andra medier än Aftonbladet och dito propagandaforum för vänster(för-)vridna journalister, så skulle du också kunnat se vilken typ av “unga män” det är som till stor del utgjort lämmeltågen till Europa. Hur de i land efter land där de dragit fram agerat direkt farligt för vanligt hederligt och godtroget folk, samt lämnat spår efter sig som för tanken till odjur snarare än “stackare på strapatsrik flykt”. Där deras alls icke ovanliga omänsklighet manifesterats då de inte bara angripit gränspolis, utan därtill använt några medhavda kvinnor och barn som sköldar.

Tillika har inte ens PK-media kunnat kamouflera det faktum att dessa “flyktingar” inte bara kunnat kosta på sig hundratusentals kronor för sin resa till Europa, de har dessutom skyltat som ganska välbärgade både i fråga om klädsel och innehav av de absolut modernaste och dyraste mobiltelefonerna. För alltfler vidhäftas emellertid överfarten till Europa inte längre av stora kostnader och risker, eftersom den “humanitära stormakten Sverige” ju skickar ned sina kustbevakningsfartyg för att plocka ombord och forsla de “flyende” i säker hamn. D v s på den sida som ingår i deras planer för ett framtida ekonomiskt och socialt välstånd.

Det var faktiskt inte av ironi som jag skrev om våra åldrar. Snarare ett välvilligt försök att hitta någon förmildrande omständighet i ditt resonemang. Nu får jag dock känslan av att det troligtvis är något mer komplicerat än så. Det “förstockade” är så flagrant att jag nog tolkar det som att det mer än att röra sig om en intellektuell stagnation, sannolikt handlar om en – i bästa fall lindrig, men dock – mental retardation.

Så farväl ex-intellektuelle Sven-Eric Liedman – och tack för de svunna år då du faktisk presterade något av värde för vårt svenska samhälle.

Med något sorgsna hälsningar
//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar