lördag 22 juli 2017

Cancer växer ju som svamp. Kan cancer kanske vara svamp?Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader.

Efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerad syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

"Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om", säger Erik Enby.


Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.
Läkemedelsbolagen tycks i sig själva vara som en stor cancersvamp, som bara vill sluka våra pengar på rent judiskt ocker!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar