torsdag 6 juli 2017

Fan, hur man än vänder sig har man arslet där bak!PK-valsen blir allt svårare att dansa, även för dem som har hittat på den. Man tävlar om att gå den trångaste åsiktskorridoren man kan klämma in sig i, och plötsligt blir allting fel hur man än vrider på det.

Då blir ju det naturligaste att förbjuda all yttrandefrihet över huvud taget för då har korridoren blivit så trång att det blir fullständigt omöjligt att yttra sig alls.

Eller kan det möjligen... ?

Kan det möjligen vara så att sossarna med riddaren själv i spetsen har konverterat till nazismen med mörka idéer, för de vill ju faktiskt förbjuda åsiktsfrihet och fri partibildning.

I verkligheten finns det bara ett enda parti i riksdagen och det är förrädaroktetten, några andra får inte finnas. Påminner inte detta om nazismen och Gestapos förföljelser av dissidenter, som man bland annat kan se exempel på här?

Men när åsiktskorridoren nu har blivit så trång blir det inte lätt att hitta lämpliga uttryck som kan motivera vidare politiska ställningstaganden över huvud taget, speciellt när det gäller att inskränka yttrandefriheten på internet. Bäva månde förrädaroktetten!

Skrev "ras" i nya censurlagen – nu pudlar regeringen
  • Regeringen föreslår inskränkning i yttrandefriheten för "känsliga" uppgifter om bland annat brottslingars etniska ursprung

  • Yttrandefrihetsgrundlagen ska ändras för att möjliggöra förbud mot Lexbase, Fria Tider och andra nya nätmedier

  • Nu får regeringen själv kritik för att ha använt ordet "ras" i nya lagförslaget – uttrycket anses "legitimera rasism"

Genom att ändra grundlagen vill Stefan Löfven göra det möjligt att förbjuda webbsidor som avslöjar etnicitet på dömda brottslingar och andra "känsliga" uppgifter. Men när regeringen skickade lagförslaget på remiss råkade man skriva "ras" som exempel på förbjudna uppgifter – en formulering man nu tvingas backa från eftersom ras, enligt officiell västerländsk ideologi, är en social konstruktion.

Det är genom en ändring av tryckfrihets­förordningen och yttrandefrihets­grundlagen som Stefan Löfven och hans regering vill öppna för att förbjuda populära sajter som Lexbase och Fria Tider med hänvisning till att de innehåller "känsliga personuppgifter". Varken alternativ media eller någon av sajterna nämns uttryckligen i lagförslaget, men företaget bakom Lexbase, Verifiera AB, är en av remissinstanserna.

När regeringen skickade ut den första versionen av lagförslaget till svenska vänsteruniversitet och andra remissinstanser ledde det till ramaskri i brevskörden. Regeringen hade nämligen råkat föreslå ett förbud mot publicering av uppgifter som avslöjar "ras" – något som är en social konstruktion enligt den officiella ideologin i Sverige och andra delar av den USA-kontrollerade delen av världen.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänder mot användningen av uttrycket och föreslår istället att formuleringen "föreställning om ras" ska användas. Vid Uppsala universitet svarar juridiska fakulteten att "ras" bör ersättas med "etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande". Fria Tider

Kan det bli galnare? PK-stollarna ger sig på varandra nu, och om det ska bli inbördeskrig så lär det väl börja inom PK-högen själv.

Man vill alltså förbjuda missuppfattningar i massmedia, såsom "föreställning om ras" och andra fantasier. Man har ju länge försökt förbjuda känslor hos folket och misslyckats eftersom man inte kan existera utan känslor. Dessutom är det bara svenskars känslor man vill förbjuda, och då blir det svårt att inte samtidigt stifta en rasistisk lag.

Nu ska man förbjuda ”föreställningar” istället, vilket leder till frågan om prognoser, för de är ju också en slags föreställning om vad som komma skall. Kommer väderprognoserna att förbjudas?

Om inte, varför? "Föreställningar" skulle ju förbjudas!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar