torsdag 6 juli 2017

Fjälstren börjar falla hos PK-mediernaFrån Kenneth Sandberg:


“Europa måste sätta stopp för den oreglerade migrationen över Medelhavet och i stället införa ett kvotsystem där de mest behövande kan väljas ut.

Det är dags att se sanningen i vitögat. Dagens system för migrationen håller inte. Och det är inte främst bristen på rättvis fördelning inom EU som är bekymret, vilket Sverige får det att låta som. Grundproblemet är den oreglerade migrationen i sig.

De flesta som sätter sig i de livsfarliga gummibåtarna över Medelhavet är inte flyktingar, utan ekonomiska migranter. De lämnar en fattig tillvaro i länder som Senegal och Nigeria för att söka lyckan i Europa. Och denna ström av migranter kommer bara att öka i takt med att Afrikas befolkning växer och fler får råd att göra resan.

Detta handlar därför inte främst om att hantera en övergående flyktingkris, utan om ett demografiskt tryck från söder som kommer att byggas upp under decennier framåt.

EU måste därför göra allt för att växla dagens system mot en reglerad invandring, där de mest skyddsvärda väljs ut för att sedan tas in via kvotsystem till Europa. Då har EU dessutom möjlighet att göra en säkerhetsbedömning innan klartecken ges.

Men det krävs också säkra zoner, exempelvis EU-drivna uppsamlingsläger i Afrika, dit migranter som räddas på Medelhavet kan föras”. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar