söndag 2 juli 2017

Frankfurtskolans judiska folkmordsideologiEfter första världskriget propagerade judarna för att tyskarna skulle omyndigförklaras och att Tyskland skulle delas upp så att andra länder skulle bestämma över de olika tyska staterna.

Judepacket sitter alltså i Tyskland och förtalar sitt eget värdfolk och dessutom bildar de en skola (propagandainstitut) i staden Frankfurt.

Frankfurtskolan är en nymarxistisk skolbildning inom tvärvetenskaplig samhällsteori som växte fram vid Institutet för socialforskning (Institut für Sozialforschung) i Frankfurt från 1930.[1][2] Den kritiska teori som utvecklades inom Frankfurtskolan har haft stor påverkan inom bland annat filosofi och samhällsvetenskap, och utmärker sig genom att försöka förena marxistiska idéer med Freuds psykoanalys. Institutet för socialforskning stängdes en kort tid efter det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933, eftersom många av de som var verksamma vid institutet var av judisk härkomst och dessutom företrädde radikala politiska ståndpunkter.[1] Från 1934 till 1950 verkade därför många av Frankfurtskolans medlemmar i USA. Wikipedia

Om judarna i Tyskland kunde behandla sitt värdfolk på det sättet, trots att de fått verka där i hundratals år och fått alla sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, vad tror ni då inte att det här patrasket kan göra mot Sverige och svenskarna?


Judepatrasket lyckades ju också få Tyskland uppdelat och ställt under förmyndarskap, dels av det judestyrda Sovjetunionen och dels av det lika judestyrda USA, som delade upp Tyskland i Öst och Väst.

Judepacket ville också att just Frankfurt skulle bli den ideologiskt ledande staden i Tyskland, och även detta har patrasket lyckats driva igenom:

Etniska tyskar minoritet i Frankfurt

Nya siffror visar att en majoritet av befolkningen i den tyska staden Frankfurt inte längre är tyskar. Stadens befolkning består nu till största del av invandrare, skriver Daily Mail. Den största icke-tyska minoriteten är turkar.

Den största icke-tyska minoriteten är turkiska invandrare, som utgör 13 procent av befolkningen. Sammanlagt finns det upp emot 4 miljoner turkar i Tyskland. Fria Tider

Frankfurt är med andra ord en stad som numera behärskas av orientaler, sådana som judarna har mångtusenårig erfarenhet av att kunna hantera.

Nu, om någonsin gäller det att folk får upp ögonen för denna lilla parasitspillra och driva ut packet från Europa för 102:a gången i ordningen, och det måste ske med hjälp av internet, där folk kan få den information som behövs för att ändra förhållandena.

Vi måste med andra ord reversera kursen till den tid då judarna inte behärskade media. Vi måste också avslöja låtsasnationalisterna för vad de är, och inte gå på deras hycklande ömmande för sitt folk som de i stora drag ger fan i, och som vill att vi ska rösta på sionister eller kräva öppen diktatur i tron att det skulle vara bättre än den förtäckta diktatur vi redan har i form demokratur.

Vi måste med andra ord få fart på haren!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar