söndag 23 juli 2017

Judarna tar in massor av parasiter från tredje världen med hjälp av konspirationer.Switzerland, Biel : Multi-Kulti invasion.

Några tjecker färdas på en väg i Schweiz

Schweiz som annars brukar vara det mest demokratiska landet i Europa lyckas ändå inte undkomma parasiter från tredje världen. En förklaring till att judarna lyckas är med hjälp av frimurarorganisationer där folk luras att tro att dessa sionistorganisationer är kristna, som i tidigare blogginlägg.

Europa befinner sig i en sionistdiktatur som endast kan lösas med hjälp av folkliga media på internet så att hela folket medvetandegörs. Därefter kanske folket bestämmer sig för pogromer mot judepacket som så många gånger förr i Europas historia.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar