lördag 29 juli 2017

JUDENS förstörelselusta mot det samhälle som tagit emot honomDet är JUDEN som har tagit hit mångkulturen i kraft av att äga massmedia och banker. Det kommer att resultera i civilisationens undergång.

Exempel:

Black Innovation and Creativity.
Att jämföra med:

White Innovation and Creativity.
Allt det här vill JUDEN förstöra för att han inte själv kan uppfinna någon civilisation. Då vill han förstöra för alla andra också. Sådant är JUDENS sjuka psyke!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar