måndag 24 juli 2017

Låtsasnationalisternas galna teorier om rashygien och avfolkningUtdrag ur en artikel på Daily Stormer
I mitten på 2000-talet, efter uppkomsten av den vansinnigt paranoida köpmannen och ryggradslöse plagiatorn, Alan Watt, började Alex Jones och andra i den så kallade ”sanningsrörelsen” att införliva det meningslösa och grundlösa bedyrandet att “eliten har en hemlig plan för att avfolka planeten”, och att det på något sätt relaterar till rasbiologi. 

Som stöd för denna teori reciterade, Watt och hans papegojor det faktum att nästan allting i vår miljö orsakar cancer.  Med tanke på att dessa teorier fortfarande har en viss påverkan i vissa kretsar så tycker jag att det är eftersträvansvärt att noggrant förklara varför det oavsett befolkningens hälsa, den styrande kapitalist/judiska klassen inte jämställer en hemlig konspiration för att “avfolka” världen som en del av någon slags vag satanisk plan./.../Bortförklaring om den evige juden

Anledningen till att folk som Alex Jones och Alan Watt behöver plocka fram dessa typer av konspirationsteorier är att man då blir ovillig att nämna juden, av finansiella eller personliga anledningar, då krävs det att man kommer upp med en variation av förklaringar för alla otäcka saker som händer i världen. 

Problemen i dagens värld är orsakade av den genetiska driften hos juden att försvaga eller förstöra alla människor runt honom, som han instinktivt ser som ett hot.  Dock konspirerar judar naturligtvis på alla möjliga sätt, i stora drag är inte det här en övergripande konspiration, utan en omedveten manifestation för den judiska rasens natur.Eftersom ingen för närvarande är villig att direkt erkänna denna verklighet så får vi istället en omöjligt komplicerad och komplex konspirationsteori grundad på idén att vår nuvarande situation enbart orsakas av en grupp individers ideologi. 

De som är villiga att nämna juden presenterar det i termer av en religiös och politisk ideologi hos judarna, men sådana som Alex Jones och hans armé av papegojor, som inte vill nämna juden över huvud taget, måste komma på ännu större illusionstrick för att förklara sin påstådda konspiration.

Alex Jones för fram idén om en hemlig grupp av okända satanister som de ansvariga för dagens problem.  Den hemliga gruppen är underförstått alla rika människor, inklusive bankirer, politiker, verkställande direktörer och mediapersonligheter, som han kollektivt refererar till som “Globalisterna” (han började använda den termen för ungefär sex år sedan – när jag först hörde honom kalla dem för “ Illuminati”). 

Han påstår att de gör alla dessa fruktansvärda saker mot vårt samhälle på grund av att de är inlemmade med Satan – sedan säger han att även om du inte tror på Satan så spelar det ingen roll för det gör de, och denna övertygelse är drivkraften bakom deras ideologi.


Jämför nu med de svenska låtsasnationalisterna som också vill dölja verkligheten för folk. De skyller på allt från 40-talister till kvinnor, och Gud och alla människor, bara man inte nämner judarna. Och numera vill de ta till våld, nu när det verkar bli det efterlängtade paradigmskiftet i folks medvetande.

Allt för att skämma ut sitt eget folk. Snacka om judelakejer!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar