lördag 22 juli 2017

MatjordJudepropagandan förstör hela jorden för oss och allt liv som finns där och då dör hela planeten ut.

Varför kallar jag det för judepropaganda?

Just för att det är judepropaganda. För det är judarna som äger massmedia över hela världen, och de bedriver en agenda som endast passar dessa perversa psykopater.

De perversa galningarna har en lånsiktig lösning, men den är en utopi som inte går att genomföra, men deras intelligens sträcker sig inte så långt. Om någon visar på en annan verklighet så censurerar de den.

Hela jorden håller på att förstöras på grund av galna vinstintressen.

Juderasen utvecklades för flera tusen år sedan genom penningväxling, ockerräntor, franchising och ägande av andras produktionsmedel, och de blev experter på det. Talmud utvecklades och judarna började tänka sig in i utopin att bli det styrande folkslaget på jorden. Därefter migrerade de till alla tänkbara länder och började konspirera mot värdfolket.

Med andra ord strävar denna framavlade parasitras till att skapa en Talmudisk diktatur över världen. Men eftersom denna diktaturideologi aldrig någonsin kan bli komplett eftersom den inte tillåter demokrati och mångfald av åsikter så leder det endast till krig och elände, samt storskaligt folkmord eftersom de totalignorerar naturens ekologi. 
Ekologin motsäger judarnas galna ideologi på alla punkter. Det (((de))) menar med mångfald har endast död och förintelse i sitt innehåll eftersom deras krav på världsdominans förutsätter att man förnekar ekologins kunskaper om invasiva arter.

Stora problem kan dock uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. Naturvårdsverket

Nu har det gått så långt med förstörelsen av vår jord så att hela planeten hotas, och det största hotet är dock inte invasiva arter, som dock är ett jättehot i det mänskliga samhället med all rasblandning judepacket vill få till för att förstöra den mänskliga intelligensen, för i jordbruket råder istället brist på mångfald som resultat av all form av ocker och franchising som råder när det gäller att framställa föda åt en allt mer överbefolkad värld.

Det är inte bara bristen på mångfald av organismer i matjorden som leder till jordens undergång, även bristen på mångfald inom massmedia och åsikter leder dit. Vi kommer sakta att dö ut (inklusive judarna) om vi inte tar dessa tecken på allvar, och det är (Hör och Häpna) det judestyrda SVT som har ett program om matproduktionen i världen, som jag tycker ni måste se och sprida till så många som möjligt.

Programmet är en timme långt och heter Sista Skörden och det kan ses här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar