tisdag 25 juli 2017

(((NWOs))) Slutgiltiga Lösning - -FNs Ersättnings-ImmigrationSom Econimica's Chris Hamilton nyligen noterat, blir nästa recession i företagscykeln oändlig och det är mycket troligt att det kommer att ta åratal, för att inte säga decennier, och kanske ett sekel eller mer. 

En minskande population som redan är skuldsatt med rekordskulder och utan ränteåterbäring kommer att konsumera mindre...vilket betyder överkapacitet och ett överskott på inventarier som aldrig blir fullt ut avklarat innan nästa konjunktursvacka...och så vidare och så vidare.

Men frånvaron av en växande konsumentgrupp är inte bara ett amerikanskt problem...utan ett globalt problem.  Den årliga tillväxten 0-64-åringar sammanlagt i OECD-länderna (i första hand EU, USA, Kanada, Mexiko, Chile, Japan, Sydkorea, Australien / Nya Zealand) plus Kina, Brasilien, och Ryssland visar den tillväxt som har drivit nästan all ekonomisk tillväxt, har kommit till vägs ände...och börjar därmed avta.

Och när importen sjunker så har exportörerna ingen att exportera till...och så vidare och så vidare. Den avfolkning vi nu ser är inte endast en demografisk fråga som många tror; ett slut på tillväxten är början på ett SHTF scenario (SHTF =When shit hits the fan) som vi nu befinner oss i. Emedan denna situation ger en kortsiktig period av nirvana för investerarna så blir de ekonomiska efterdyningarna i slutändan katastrofala.

*  *  *

Och med detta som bakgrund – och som har noterats ovan är det här en kris som har kunnat förutses bakom horisonten i åratal – Med tanke på den nyligen avslöjade FN-rapporten år 2 000 verkar det som att den 'nya världsordningen ' föreställt sig en 'slutlig lösning ' på detta demografiska dilemma med en kollapsande konsumentbas för västvärldens kreditbaserade ekonomier...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar