söndag 2 juli 2017

Så här organiserar de judeinspirerade folkmordsförrädarna terrorister i Sverige!Det är ett äckligt svin som har blivit polis och har anställts av ännu äckligare svin, som i sin tur har blivit inspirerade till detta av obeskrivligt äckliga svin, och ni som läser Demokratbloggen kan säkert gissa vilka jag tänker på. Tips: De (äckliga svinen) anser sig vara Guds utvalda folk!

Det är en legoarmé som kommer in här för att få ett utlovat lyxliv på svenska folkets bekostnad, det har jag upprepat många gånger, och här är beviset på judemedias makt genom decennierna. Med hjälp av oemotsagd propaganda under ett halvt sekel kan detta patrask som har kastats ut ur Europa sammanlagt 101 gånger för subversiv verksamhet nu vinna sin mångtusenåriga kamp att förstöra alla länder på jorden.

Tack vare internet kommer emellertid sådana nyheter ut, och ju fler som inser sammanhangen desto starkare blir vi!

Skulle ansluta sig till "Folkets Mujahedin" – blev polis i Sverige

Hanif Azizi, områdespolis i Järva, var på väg att radikaliseras och ansluta sig till Folkets Mujahedin i Irak. Men istället åkte han tillbaka till Sverige och blev till slut polis, säger han i en intervju med TV4.

Enligt Hanif Azizi måste det svenska samhället bjuda in muslimska invandrare för att undvika att de lockas till islamistgrupper. För honom handlade radikaliseringen om att skaffa en identitet och att tillhöra något. Invandrare ska känna att Sverige är deras land, menar han.

Dock verkar han ha en väldigt snäv bild av invandringskritiska svenskar. I intervjun med TV4 gör han nämligen en märklig jämförelse mellan medlemmar i Sverigedemokraterna och terrorister i Islamiska Staten.

– Vi lever i ett samhälle där det blir mer och mer polariserat. Vi har fler som ansluter sig till Sverigedemokraterna, och då kanske det inte är så konstigt att andra personer ansluter sig till IS, säger Hanif Azizi. Fria Tider

Hade inte fanskapet haft den svenskfientliga inställningen så hade han nog heller inte anställts som polis av riksdagens röda khmerer, för det är ju där som de politiska besluten tas om att utföra folkmord på sitt eget folk.

Judens media har uppenbarligen makt att totalt förvrida huvudet på folk. De presenterar teorier som är riktigt bra, men det är aldrig meningen att sådana teorier ska omsättas i praktisk handling. Det är bara blå dunster för att lura oss icke-judar, för judarna får en helt annan text att läsa, som går ut på att förstöra så mycket som möjligt så att judarna kan ta över.

Kommunistiska manifestet har en bra skrivning, men om man följer den så hade samhället kunnat bli bra, så det var bara ämnat för Goyim att läsa och bli exalterad över.

Boken Mein Kampf är jättebra och innehåller massor av relevant judekritik, men Hitler följde ju inte dessa intentioner utan förde istället en politik där det tyska folket skulle dö ute på slagfälten.

Sverigedemokraterna har ett nationalistiskt grundprogram som är fantastiskt bra, men de följer ju inte det programmet i verkligheten, de ljuger lika mycket som fullblodsjudar.

Lögn och svekfullhet är judens signum!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar