fredag 21 juli 2017

Står FN för fred eller världskrig?Ännu ett FN-dokument som skapades år 2000 och återupptäcktes av WND, avslöjar att FN redan då gynnade idén om “ersättningsmigration” i Europa med stöd av organisationer för öppna gränser och “progressiva” politiker.

Dokumentet – “Ersättningsmigration: Är det en lösning på minskande och åldrande befolkningar?” – beskriver de sjunkande födelsetalen i Europa och identifierar en lösning: Massinvandring.

Det 17-åriga dokumentet menade att massinvandring var nödvändigt för att ersätta åldrande befolkningar i de utvecklade länderna. Utan migration av folk från tredje världen, menade man att ekonomierna kommer att ta skada på grund av arbetsbrist och sänkta statsinkomster.

Därför kan bland de demografiska variablerna, endast internationell migration vara instrumentalt i befolkningsnedgången och en åldrande population på både kort och lång sikt,” avlutar rapporten.

Rapporten ser speciellt USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Japan, Sydkorea och Ryssland som primära kandidater för ersättningsmigration. Det här är inte en obemärkt studie, som bara har författats och sedan glömts bort, utan en grundläggande del av the migrationsagendan som Förenta Nationerna har tryckt på om, samt USAs kommerskollegium och förespråkare för öppna gränser.

Läs mer här... WND

Så, till frågan: Vem tjänar respektive förlorar på ett sådant här förljuget dokument?

För det första behövs ingen arbetskraftsinvandring i länder som har strukturrationaliserat sina industrier så att det bara är robotar som jobbar där.

För det andra är jorden överbefolkad och det betyder ett stort tryck på naturen och dess resurser. Att då förflytta massvis av odågor från tredje världen och sprida ut dem över jorden är detsamma som att sprida smitta över hela planeten.

De som tjänar på det här är en synnerligen otäck parasit som syftar till massförstörelse, och evolutionen har avlat fram den parasiten, precis på samma sätt som att naturen också har skapat virus, för att få fart på den evolutionära kampen.

Liknande effekter ser vi när det gäller rovdjur och villebråd. Kampen dem emellan skärper upp arterna så att de aldrig slutar utvecklas.

Som tur är så har även samhällsorganismen hittat immunförsvar mot parasiter och det försvaret heter Internet. Nu är det bara att hoppas att den framavlade judiska parasitrasen inte hinner förstöra planeten innan internet hunnit göra sin verkan.

Låt inte parasiten vinna, så jorden och allt liv på den går förlorad. Sprid äkta nyheter så mycket ni kan! På det sättet får vi också den slutliga lösningen på judefrågan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar