söndag 9 juli 2017

Stora Satan kräver att Syrien öppet redovisar sitt vapensystem medan de själva döljer vad de harPentagon ökar sekretessnivån på sina nukleära vapeninspektioner, enligt Associated Press news agency. Säkerhets- och trygghetsrapporter har tidigare varit tillgängligt för offentligheten.

Bara en alltför typisk amerikansk ”demokrati”!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar