söndag 30 juli 2017

Transportstyrelsens haveri, avsiktligt och planerat?Annika Möllström, pressfoto
NewsVoice-29 Jul, 2017 DEBATT. Mycket tyder på att haveriet var planerat och att informationen nu finns både hos amerikanska och ryska intressen.   Text: Annika Möllström


I USA och Sverige finns ett väl utvecklat militärindustriellt komplex, Deep State. En av de drivande aktörerna i Deep State är CIA,  som bl a ansvarade för att bygga upp NATO:s lokala motståndsrörelser Staybehind/Gladio i Europa efter andra världskriget. Inte minst i Sverige.  Man kan säga att kungahusen är CIA:s gisslan. 

CIA MKUltra

USA:s inflytande genom NATO och CIA är starkt.  CIA:s MKUltra-program avslöjades på 1970-talet och då förstördes många av de dokument som kunde visa på omfattningen.

MKUltra är ett program som utvecklar tekniker för tankeläsning, projektion, tankekontroll och påverkan på människors beteende och perception. Det används på både vuxna och barn.

Även om MKUltra-programmet formellt lades ner i samband med granskningen, så fortsatte man använda och förfina teknikerna. Den här typen av tekniker ges en totalitär makt som utnyttjas. De som blir utsatta för dessa metoder och rapporterar om det blir regelmässigt inlåsta på psykiatrin. 

Människor påverkas till att begå misstag

CIA använde sina metoder och det är mycket sannolikt förklaringen till att så många kunde begå så många klumpiga fel, trots varningar. Men det här vill varken Säpo eller försvaret kännas vid.   -All information som Transportstyrelsen har i sin verksamhet är nu med största sannolikhet i både amerikanska och ryska händer via CIA. Sverige har blivit grundlurade.

Twin-tip strategi förenar två maktsfärer.     CIA bedriver nämligen en strategi som sammanför två intressen och maktsfärer – det ryska och det amerikanska.

Beslutet av amerikanska IBM att koppla in underleverantörer från länder som har nära band till ryska intressen förklaras därmed.

Sverige är ett perfekt val för Deep State och CIA

I Sverige saknas väsentlig kunskap om hur olika aktörer arbetar för att destabilisera och utöva påverkan på länders statsskick.

Sverige med 200 års historia av fred och myten om att vi är en humanitär stormakt. Sverige är ett perfekt val för Deep State och CIA att bedriva sin smutsiga verksamhet.

Med Transportgate kunde CIA driva Sverige ännu längre in i sin strategi med påverkansoperationer, som saboterar vårt samhälle.  Newsvoyce

Läs mer om juderåttan Rothschilds sponsring av olika aktiviteter i syfte att förstöra världen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar