torsdag 27 juli 2017

Varje svensk måste stå upp för sitt land!Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck:

Vi alla som älskar vårt land och det vi fått i arv av våra förfäder har en skyldighet och plikt att verka för ovanstående även med de risker detta kan medföra.

En av de viktigaste målsättningarna för var och en av oss. Islam skall aldrig få fotfäste i vårt land. Islam skall ut ur Sverige.

Individers beteenden och samhällssyn individerna emellan är oförenlig med svensk värdegrund (grundlagsfäst och i allmän lagstiftning fastlagd sådan) om den utgår från Islam, Koranen och Muhammed.

För oss svenskar som i dag bevittnar sjuklöverns eländiga hantering av statsskicket - nu närmast med anledning av Transportstyrelsens agerande - kan inte annat än förtvivla över den ruttenhet de uppvisar som skall styra vårt land.

Å ena sidan vill Alliansen avsätta regeringen men vill det ändå inte för då kan de riskera att få ta över och det vill de inte heller!

När man ser denna ändå begränsade händelse (även om konsekvenserna är allvarliga) ställd mot vad migrationen i sin helhet innebär fasar man för framtiden. (Läs resten på Vår Stund i Sverige)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar