onsdag 9 augusti 2017

Vladimir Den Stores sammanfattning om påven - Francis Den Falske!
Vladimir Putin har återigen demonstrerat varför han är den mest klarsynte, långsiktiga, och för att vara politiker, den hederligaste världsledaren på länge.  Om det inte hade varit för hans tålmodiga och kloka statsmannaskap hade världen kanske redan dragits in i en fullständigt global konfiguration med risken för termonukleär förstörelse.

Hans senaste kommentar till den som ska föreställa vara ledaren för den katolska kyrkan kan vara det mest klarsynta hittills och borde beaktas inte bara av västliga sekulära ledare, utan också av jordens en miljard eller så katoliker, av vilka de flesta betraktar Jorge Bergoglio som påve.Den ryske presidentens uttalande kom till i en visit till örlogskatedralen St. Nicholas i Kronstadt.  Putin sammanfattar koncist det som inte påve Francis är: “Om ni ser igenom vad han (påven) säger så blir det tydligt att han inte är en Guds man.  Åtminstone inte den kristne guden, inte Bibelns Gud.”

Inga sannare ord har hittills blivit sagda om denne kretin till världsledare sedan hans usla påvliga regering påbörjades år 2013!

Medan Putin och de med “ögon att se med och öron att höra med” inser att “Påve Francis” inte är kristen, den nuvarande innehavaren av St. Peters stol är diskvalificerad för den positionen på teologiska grunder. 

För att vara en legitimerad påve måste man vara “biskop i Rom,” och innan man blir biskop måste man vara präst.  Jorge Bergoglio var inte prästvigd (1969) i den traditionella apostoliska invigningsriten för kyrkan, inte heller var han invigd (1992) som en sann biskop i den riten.  Hans företrädare, Benedict XVI, var, likaledes, inte invigd i den traditionella riten fastän han var vigd som präst under den “gamla riten.”

Kort och gott: Jorge Bergoglio är bara en lekman som maskerat sig till påve precis som alla andra präster och biskopar som fått den heliga ordern under de nya riterna som trädda i kraft i efterdyningarna av den andra Vatikanens Anti-råd (1962-65).

Pope Francis är inte bara en kristen bluff som Vladimir Putin och andra klarsynta kommentatorer har observerat, utan i sekulära betydelser är han en neo-Marxist i ekonomisk mening, en Nya Världsordningens förespråkare, och en entusiast för öppna gränser och massinvandring.  Med andra ord, en fiende till det som är kvar av västvärldens civilisation.

Putin beskriver korrekt hans “sekulära synder:”

  • Påve Francis använder sin plattform för att driva en farlig vänsterextrem politisk ideologi på sårbara människor runt världen, folk som litar på honom på grund av hans position

  • Han drömmer om en världsregering och ett globalt kommunistiskt system av repression

  • Som vi tidigare har sett i kommuniststater så är det systemet inte kompatibelt med kristendomen**

Om dessa föraktliga kvaliteter inte är tillräckligt dåliga så finns det en sjabbigare sida av Bergoglio som Putin inte tog upp.

Påve Francis är nu den tredje pedofilpåven som har presiderat över kyrkans stora sex- och förskingrings-skandal.  Varken Francis, eller hans två dekadenta företrädare (Benedict XVI, JPII) har gjort någonting för antingen straffa eller utrota barnpredatorerna under deras ledning.  Tvärtom, Francis har uppmuntrat perversion med hans nu infama uttalande “Vem är jag att döma.”

Utsvävningarna fortsätter med det senaste rakt under näsan på den argentinsk kättaren.  En lägenhet som beboddes av sekreteraren av det påvliga rådet för tolkning av lagtexter, Franecesco Coccopalmerio, blev utsatt för polisrazzia i juli för att få slut på en “gay” orgie.  Polisen fann droger och män engagerade i orgiastisk sex.

Coccopalmerio, som Bergoglio hade tänkt befordra till biskop, hämtades och fängslades av myndigheterna.

Detta kommer efter att Cardinal George Pell, vatikanens finanschef, blivit anklagad för sexbrott mot tio barn.  Pell har sedan dess lämnat Rom i vanära till hans hemland Australien för att svara för anklagelserna.

Medan västcivilisationen är på nedgående på grund av ekonomisk dumhet och gynnande av öppna gränser av sådana som påve Francis så finns det några ljusa punkter och den ljusaste av dem är Vladimir Putin.

Om Väst över huvud taget ska återfå förnuftet så bör man ta det visa rådet av den ryske presidenten, speciellt när han talar om bluffmakare som Påve Francis. ZerohedgeInga kommentarer:

Skicka en kommentar