lördag 30 december 2017

För kännedom: åtal förbereds mot Tunström EnanderMartin Tunström

Robin Enander

I er "tidning" Avsnitt juni 2015 samt december 2017 har ni publicerat en djupt kränkande teckning föreställande mig samt publicerat text med tydligt syfte att förolämpa och skada mig. För att ofreda mig har ni oombedd skickat dessa två tidningar till mig. På kuverten har ni dessutom tydligt skrivit Herrmann Wolfenwald f.d. Nils-Eric Hennix i syfte att upplysa brevbärare och grannar om mitt tidigare namn, tidigare politiska verksamhet och därigenom hetsa mot mig...

Förutom detta så har du Martin Tunström förföljt och trakasserat mig under ca 10 år, bl. a ringt webhotelleverantörer och påverkat dem att stänga ned min företagssida, skrivit otaliga kränkande texter om mig på nätet i syfte att offentligt förolämpa mig och inspirera andra att på olika sätt angripa mig, samt övrigt stalkerbeteende. Ditt kontinuerliga ofredande, som har jag dokumenterat, är straffbart.

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, döms enligt 5 kap. 3 § brottsbalken för förolämpning. Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall, enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen, ersätta den skada som kränkningen innebär. I praxis är minsta belopp som kan krävas i kränkningsersättning 5 000 kronor."

Eftersom ni allvarligt kränkt mig genom ett angrepp på min ära och min frid, anser jag att var och en av er är skyldig mig 5 000 (femtusen) kronor i kränkningsersättning, enligt lagrummen ovan. Beloppet betalas senast 2018-01-20 in på mitt konto 1494 350 0765

Jag kommer att kontakta advokat snarast. Om ni inte betalar 5.000 kr var, totalt 10.000 kr, inom utsatt tid kommer jag att väcka talan mot er båda hos Varbergs Tingsrätt för bl. a ofredande och kränkning. Jag kommer i sådant fall även att kräva ränta på beloppet från denna dag.
2017-12-29
Herrmann Wolfenwald


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar