torsdag 5 april 2018

Byt ut värdegrunden till en bättre – Allas lika värde, mot FOLKHEMMET!


Den bästa politik som någonsin drivits i Sverige var under Per Albin Hanssons tid och då hade man Folkhemmet som värdegrund.

Den kan påminna lite om allas lika värde, men med den skillnaden att det gäller inom folket och inte som nu, där rasblandning är det viktiga, och som i själva verket är en folkmordspolitik.

Den här folkhemsgrunden har Motståndsrörelsen kallat för folkgemenskap, vilket är samma sak, för det gäller inom folket. Och inom ett och samma folk är det viktigt med en värdegrund där ingen blir diskriminerad.

Men det behövs något mer för att Folkhemmet som värdegrund ska gälla, och det är att massmedia inte ägs av framavlade parasiter utan istället ägs av det egna folket. Dessutom krävs det en statlig bank som inte kan bli utkonkurrerad av privata ockerränte-kapitalister, d.v.s. att alla privatbanker förbjuds och man inför en blandekonomi istället.

Men judefrågan hade Per Albin glömt och därför började Sverige med Wallenbergs hjälp att falla sönder och idag är Sverige inte ens svenskt längre. Sverige är idag ockuperat av en utländsk monopolkapitalism som ägnar sig åt folkmordspolitik.

Detta vill det nystartade partiet AFS ändra på, så utan en tanke på att Sveriges riksdag idag är Sions riksdag istället tar Jeff Ahl upp ett par viktiga frågor, som naturligtvis går att debattera men utan framgång så länge utländsk makt bestämmer i det här landet.Efter Fria Tiders granskning av KTH har riksdagsledamoten Jeff Ahl (AFS) lämnat in en interpellation till regeringen. I en kommande debatt kommer Ahl fråga ministern Helene Hellmark Knutsson (S) vad regeringen tänker göra åt den politiska korrekta styrningen av högskolan.

– Värdegrunden används för att skrämma folk till tystnad och likriktning, säger Jeff Ahl.

Riksdagsledamoten Jeff Ahl lämnade förra veckan Sverigedemokraterna och gick över till nybildade Alternativ för Sverige. Idag har han skickat in två interpellationer till regeringen – varav den ena avser KTH:s hantering av Felix-fallet.

Riksdagsmannen reagerar på att KTH använde sig av sin så kallade värdegrund för att motivera disciplinärendet mot Felix.

Han fortsätter:

– Det är obehagligt att se demokratin på glid. Vi har politiserade myndigheter och högskolor som bedriver politiska forskningsprojekt. När man sedan hotar elever med avstängning för att de har en viss åsikt i en viss fråga baserat på faktaunderlag, då är det riktigt illa. Myndighetspersoner ska bedriva tjänsteutövning och ingenting annat. De ska ha en opolitisk ställning och det gäller inte minst lärare på universitet.

– Jag vill veta vad regeringens inställning är till att SVT bedriver politisk propaganda för barn, säger Ahl.

Bakgrunden är ett barnprogram som nyligen sändes i SVT:s Barnkanalen och som har uppmärksammats av Samhällsnytt. I programmet förklarar en kvinnlig karaktär för sitt barnbarn att man får ljuga om man ägnar sig åt att gömma illegala invandrare. Fria Tider

Mycket duktigt av Jeff Ahl, och det är säkert många som sätter sina förhoppningar till honom, för att sedan få dem grusade när de får höra av judens massmedia att han är nazist och rasist och att han har en personlighet som inte går att lita på. Då kommer inte zombierna att rösta på honom och han har kämpat alldeles för gäves. Dessutom kommer judens banker att försätta honom i konkurs.

Om nu Jeff Ahl verkligen hade varit nazist så hade han åtminstone kunnat göra gemensam sak med Anna Hagwall och begära att massmedia får en annan ägarstruktur. Han hade också kunnat kämpa för en statlig bank i konkurrens med de privata bankerna, så att det inte går att sätta människor i konkurs för att de bryter mot en kriminell värdegrund.

Hans egen värdegrund (om den nu är Folkhemmet) kan han tills vidare behålla för sig själv, men det allra viktigaste är att ändra på massmedias ägarstruktur och att införa en statlig bank.

Men det går inte med mindre än att man har folket med sig, och de får inte vara några zombier, för då kommer man ingen vart.Som politiker måste man ha vakna människor omkring sig, något som AFS inte brytt sig om att skaffa, annat än att man bett zombierna i USA att stödja dem... här i Sverige!

Därmed kan man säga att AFS redan är en kontrollerad opposition. Vilka som skänker pengar till dem har de ingen kontroll över. Det kan lika gärna vara George Soros. Att sedan lova att svenska skattebetalare ska betala parasiterna från tredje världen ett lyxliv så länge de lever, bara de flyttar tillbaka till sina hemländer, är ett tydligt exempel på svenskfientlig verksamhet.

Motståndsrörelsen har arbetat i 20 år med att istället skapa en medveten opinion mot den här folkmordsregimen, så de som röstar på Motståndsrörelsen i valet VET i alla fall vad de röstar på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar