söndag 22 april 2018

I Asatron förgudade man kvinnligheten


Gudinnan Freja var kärlekens gudinna, hon var erotikens gudinna, hon var livets och befruktningens gudinna, hon var naturens gudinna och därmed den största gudinna vi någonsin haft.

Hemmet var kvinnligt, hemmets sköte. Ett dukat bord var kvinnligt, allt på bordet kommer från naturen, från Moder Jord, och därmed var hela samhället kvinnligt!

Manligheten var också förgudad. Männen skulle skydda denna kvinnlighet.

Jämför nu med bibelns kvinnoförakt, där kvinnan bara är ett revben av mannen. Adam stod Gud (den gode) nära, medan Eva stod Satan (den onde nära). Därför ska kvinnan hållas på plats med tukt och skam.

Om kvinnan ska få sin rättmätiga plats i samhället behövs en revolution som tar avstånd från rasfrämlingars inflytande!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar