måndag 23 april 2018

Om folk som vänder sig till politiker vill ha effekt är svaret Motståndsrörelsen!Hur tänker de politiker som vill ta emot fler?

Kan man bli i annat än bekymrad över framtiden när man tvingas läsa sådant här.

”Tallåsens förskola med 120 barn i åldrarna ett till sex år brottas med stora problem, enligt Eskilstuna-Kuriren. Barnen slår, spottas, rivs och skriver ”fuck you” till personalen. Bara två av barnen på förskolan har svenska som modersmål.

Förskolan ligger i Fröslunda, ett av de 53 ”utsatta områden” som polisen pekat ut som kännetecknade av hög kriminalitet och en stor andel invandrare.

De anställda på förskolan har skickat ett brev till politikerna där de berättar att de ”går på knäna” och att våld är vardagsmat. De vittnar även om att vissa av pedagogerna har svårt att sova på grund av oro för nästa dag medan andra gråter eller kräks på grund av stress.

I brevet kräver Förskolepersonalen att politikerna ser till att barngrupperna minskas. I dagsläget är det två personal per 15 barn i grupperna för de övre åldrarna”.

Hur tänker de politiker, som vill ta emot ännu fler, när de läser detta?

Rune Lanestrand

***

Lugn, det finns hjälp!Kan Motståndsrörelsen hjälpa svenska skolbarn så kan de säkert också hjälpa till att städa upp förskolor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar