fredag 13 april 2018

Suck, dubbelt suck, Lena Matthijs


Det går inte en dag utan att man tror att nu har man väl ändå läst det mest korkade som kan skrivas.

Men icke; Polischef Lena Matthijs text nedan är av den kaliber att man än en gång tar sig för pannan och undrar: Är det bara Sverige som korkade svenskar har.!? Som inte kan se längre än näsan pekar och inte förmår inse konsekvenserna av de “enstaka, behjärtansvärda” undantag som de pläderar för.

Att skriva en komplett recension av hennes multi-feltänk skulle kräva ett antal A-4 sidor – egentligen en halv avhandling för att skingra all dimbildning under hennes polismössa.

Istället ska jag nedan bara göra några kommenterar i form av instick i hennes text.

//Kenneth Sandberg
“Har jag rätt att som hög polischef att offentligt lyfta frågan kring riktigheten i dessa utvisningsbeslut? Ett yrkesmässigt dilemma som jag fram tills nu hanterat genom att hålla tyst. Nu kom det allt för nära. Flickan som gråter vid min sida, är en flicka som jag beundrar och tycker så mycket om. En flicka med stor potential och som skulle bli en tillgång för det här landet, med den framtida bristen på kompetent arbetskraft som vi står inför, skriver polischefen Lena Matthijs (LM).

 • OM nu flickan skulle kunna bli den kompetenta arbetskraft som LM tror – det kan väl ingen på förhand säkert veta – så ställer jag frågan: Vad kan den stora bristen på kompetent arbetskraft, som LM menar föreligger, bero på? Kan det möjligtvis bero på att svensk skola och utbildningsväsende urholkats på resurser och möjligheter (det senare t ex beroende på att kaos råder i lektionssalarna) för att ge våra egna svenska ungdomar sådana färdigheter? Detta på grund av en sedan decennier totalt ansvarslös och orealistisk (mass-)invandringspolitik..?

Jag känner stor skam. Skam för att tillhöra det statliga etablissemanget som beslutat att utvisa en sjuttonårig flicka till Etiopien efter fyra år i Sverige, därför att hennes hemland inte bedöms tillräckligt farligt eller eländigt.

 • LM nämner inte med en bokstav hur länge sedan det är som flickan faktiskt fick sitt första besked om avslag på asylansökan.

Har jag rätt att som hög polischef att känna dessa känslor? Har jag rätt att offentligt lyfta frågan kring riktigheten i dessa beslut? Ett yrkesmässigt dilemma som jag fram tills nu hanterat genom att hålla tyst.

 • Den rätten är jag alldeles säker på att man ger LM. Till skillnad från det undertecknad erfor, som vid anställningen på SIV/MV inte tilläts kandidera på Sverigedemokraternas Riksdagslista. Då restes kraven på att skilja den “främlingsfientlige” handläggaren/byrådirektören från sin tjänst.

Vi utvisar ungdomar som förankrat sig i det svenska samhället, samtidigt tar vi emot återvändare från striderna i Syrien som inte har någon annan plan än att förstöra vår trygghet. Vi lyckas inte heller verkställa utvisningar av grovt kriminella, utan de får stanna eftersom deras liv riskeras om de skickas tillbaka. Ungdomarnas liv är i också i fara. Ingen kan garantera deras säkerhet efter att de landat i Addis Abeba, Mogadishu eller Kabul. Länder med inbördeskrig, islamistiska terrorattacker och förföljelse av minoriteter.

 • Även om det antagligen i normalfallet gäller för LM och hennes fränder i “Godistkretsarna” att man inte ska ställa grupp mot grupp, så har hon definitivt mitt stöd för synpunkterna gällande hemvändande IS-mördare, grova kriminella och – kan tilläggas – gruppvåldtäktsmän. De borde självklart aldrig släppas in, respektive kastas huvudstupa ut ur vårt land!

 • Hennes resonemang gällande “ungdomarnas liv som också är i fara” haltar dock avsevärt. Förvisso är det inga trygga platser i världen som LM anger – men var någonstans i Mellan-östern/Afrika är det tryggt..? Dock är det nog inte i första hand ungdomar som löper störst risk i dessa länder. Snarare är det väl vuxna tillhörande olika grupper/klaner – samt polis och politiker - som är de främsta målen för olika terrorhandlingar.

 • LM tycks dessutom helt blunda för den otrygghet som utvecklats under senare decennier i Sverige. Inte bara i Sthlm, Gbg och Malmö – utan successivt i de mindre samhällena också i vårt tidigare trygga land. Allt på grund av invandringen, återigen...

Vi talar om ungdomar som redan kostat det svenska samhället miljontals kronor under asylprocessen. Vi kastar skattepengar i sjön, i världens sämsta och mest korttänkta investering i mänskligt lidande. Detta är resursförstöring av såväl mänskliga resurser som i rena pengar. Kostnaderna för uppehälle, inräknat handläggare, advokater, socialsekreterare, lärare, boendepersonal, familjehemsföräldrar, gode män, migrationsdomstolarnas personal, m.fl. blir mångmiljonbelopp.

 • Helt riktigt, LM. Det kan tillika läggas tre nollor ytterligare till detta konstaterande. D v s kostnaderna handlar sannolikt om miljarder! Och lägger vi därtill kostnaderna för dem som inte ens försöker ge sken av att vara under arton år, så kan ytterligare nollor läggas till.

Sverige befinner sig på ett sluttande plan. Vem säger stopp när vi glidit för långt? Civilkurage hos myndighetspersoner? Politiker som drar i bromsen? Experterna har redan varnat. Engagerade människor skriver insändare och försöker skapa opinion. 

 • Här hajar jag till och tänker; Halleluja, har hon ändå fattat någonting om hur illa det står till med vårt land! Men så kommer det sista “Experterna har redan varnat. Engagerade människor skriver insändare och försöker skapa opinion”.  Och då inser jag vad hon menar; Det är naturligtvis Förståsigpåarna i Miljöpartiet, V-partiet och #vistårinteut – sufflerade av Malena Ernman & Co – som hon syftar på. Några andra “experter” har hon nog inte tagit del av, såvida hon inte mot förmodan besökt alternativa medier under senare år. 

Jag anser att vi måste hantera asylärendena snabbare. Särskilt när barn och unga vuxna är inblandade. Ungdomar utan nätverk i Sverige får inte bli hängande i ovisshet för längre. Om inte slutligt beslut kunnat ges inom två år, borde det bli permanent uppehållstillstånd, oavsett åberopade skäl om det inte handlar om en kriminell person.

 • Är LM möjligtvis bekant med ordspråket “Tulipanaros”..? Migrationsverket hade för 2017 en budgetdrygt 59 miljarder kr. Detta för att kunna utföra sina av Riksdag & Regering ålagda uppgifter att på effektivaste och rättssäkraste sätt hantera dom som sökt asyl i Sverige. Med “volymer” av inströmmande som vida överstiger vad resterande Norden sammantaget drabbats av – under 2015 rent kaotiska mängder – så kan man knappast begära att Migrationsverket ska klara av sitt handläggande mycket snabbare. När därtill Riksdagen stiftar lagar som ger möjlighet att överklaga i flera instanser, så inser säkert redan en normalbegåvad höna att det är omöjligt att få ned handläggningstiden till “max 2 år”. Då har jag ändå inte nämnt möjligheten att hålla sig kvar illegalt och gömd – för att sedan preskriptionstiden gått ut fyra år därpå, på nytt ansöka om asyl..!

 • Och skall handläggningstiden vara det avgörande för om uppehållstillstånd ska utfärdas, så handlar det inte längre om ett asylsystem som är ägnat för skyddsbehövande.

Vi måste ta fram ett system med incitament att sköta sig och skaffa sig utbildning och arbete. Den som kämpar måste kunna få belönas för sin vilja att bidra. Det måste finnas möjlighet att fullfölja gymnasiet och att det därefter ska finnas flera olika sätt att få stanna”.

 • Och här har LM de facto övergått till pläderande för en mycket utvidgad arbetskraftsinvandringspolitik. För det finns faktiskt redan möjlighet att få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Men för detta gäller de villkor och förutsättningar som också dessa är beslutade av Riksdag & Regering. Det ska, för att uttrycka det kort, föreligga en arbetskraftsbrist på just det område som åberopas i ansökan.

Avrundningsvis kan några frågor vara på plats gällande LMs advokatyr för sin skyddsling:

 • Hur har överhuvudtaget en 13-års flicka kunnat ta sig ända upp till Norden och Sverige från sitt hemland Etiopien?

 • Har det inte funnits något mer geografiskt närbeläget och etniskt, kulturellt och religiöst “hemvant” land för flickan att söka sig till?

 • Och vad med alla de andra Europeiska länder som flickan troligtvis passerat på sin väg till Sverige?

 • Varför nämner LM ingenting om flickans eventuella familj?

 • Är det kanske så – också i detta fall – att flickan är “skickad” av sin familj till Sverige, för att här som “brohuvud” erhålla uppehållstillstånd och därefter ansöka om familjeåterförening - d v s anhöriginvandring för sina övriga familjemedlemmar..?

Jag påstår ingenting. Men eftersom LM helt utelämnar alla uppgifter om dessa saker, så måste jag ju fråga.

Slutligen i klartext, med svarta typer: Vilken normal människa tycker inte det är hemskt att göra en flicka på 17 år ledsen och orolig.!?

Samtidigt; Det finns troligtvis hundra miljoner flickebarn och lika många andra små barn och ungdomar som har ett både oroligt, otryggt och erbarmligt liv i U-länderna.

Ska vi verkligen prioritera att ta emot och ombesörja några tio-tusental till stora kostnader i Sverige – istället för att använda så mycket av våra pengar som vi (svenska folket) anser att vi har råd med, på att i olika former ge hjälp-till-självhjälp i deras hemländer/regioner.

För varje gång vi i Sverige gör dessa “humanitära” undantag, så spär vi på den magnet som lockar/lurar ytterligare människor att migrera till Europa och Sverige. Till stor del unga, starka och friska personer som kvar i hemländerna lämnar kvinnor, barn, åldringar och sjuka.

//Kenneth Sandberg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar