torsdag 5 april 2018

Varför skedde ett successivt paradigmskifte under efterkrigstiden?


... Därför att FEL sida vann kriget! JUDEN vann!Om inte juden hade vunnit andra världskriget skulle vi haft samma värdegrund som innan kriget, och inga lögner skulle ha propagerats av judisk monopolmedia. Inga påtryckningar hade kunnat ske från judiskt bankmonopol

På Fria Sidor kan man läsa om vilken anda som rådde över hela världen och att den sedan förändradess till sin motsats, men varför den förändrades står inte, och det är en svaghet. Ett paradigm förändras inte utan anledning, och det tog hundra år innan juden, som nu har monopol på både massmedia och bankväsende lyckades ändra paradigmen till ett folkmordsparadigm istället.

Om rätt sida hade vunnit andra världskriget skulle dagens statsminister kunnat se ut så här:Socialdemokraterna kan som många av de andra gamla partierna komma undan med nästan vad som helst samtidigt som man anklagar Sverigedemokraterna för ett brunt förflutet. I verkligheten har Socialdemokraterna fler lik i lasten än något annat parti i Sveriges Riksdag. Sverigedemokraterna har knappt hunnit upp i talarstolen förrän de anklagats för ett nazistiskt förflutet man ställts till svars för, trots att man inte ens haft något inflytande. Det är därför av yttersta vikt att Socialdemokraterna också synas i sömmarna. Hela artikeln

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar