tisdag 22 maj 2018

Judendomens psykopatologi


Ovan ser vi en snigel som blivit angripen av en parasit. Den parasiten ändrar snigelns beteende så att den beter sig på ett för snigeln skadligt sätt.

Beteendeförändrande parasiter är parasiter som har förmågan att ändra sitt värddjurs beteende för att förbättra sina egna livsbetingelser.

Genom evolutionens gång har parasiter och värdar kapprustat för att övervinna varandra. Parasiter har utvecklat nya och bättre sätt att påverka värden, medan värden i sig har utvecklat bättre försvar mot parasiterna. Vissa parasiter har förmågan att ändra sitt värddjurs beteende för att förbättra sina egna livsbetingelser. Värddjuret beter sig då på ett sådant sätt som gynnar parasitens spridning. Detta är särskilt vanligt hos parasiter med komplexa livscykler där flera mellanvärdar används för att kunna fullborda livscykeln.
Det finns många exempel på parasiter som ändrar sin värds beteende, men de underliggande mekanismerna är ofta dåligt kända. Wikipedia

Vi ser att det är naturligt att evolutionen har skapat parasiter, men det är inte bara i sniglarnas värd parasiter finns, de finns överallt. I fågelvärlden är göken den mest kända parasiten, men även i växternas värd finns det parasiter.

Hela samhällen kan drabbas av parasiter, såsom bikupor, myrstackar och så vidare. Men den samhällsparasit som idag håller på att utrota alla folkslag på jorden har ännu inte blivit känd som just parasit!Ökenreligionerna utgår just från den parasiten som har utvecklats till att bli en parasit och det är juden, och nu är det viktigare än någonsin att uppmärksamma folk på att de liksom snigeln på första bilden har blivit utsatta för judens beteendeförändring, för juden är den parasit som vi måste ta kamp emot.

Judendom är inte bara en ”religion” emedan många judar är öppet ateister eller agnostiker utan att för den skull betrakta sig som mindre judiska. Judendom är heller inte en ras även om det stämmer att ett ”tränat öga” oftast igenkänner ett judiskt utseende, det vill säga typiska drag som beror på deras sekelgamla stränga iakttagelse av regeln om ingifte. Judar betraktar sig som ”utvalda” av Gud och äktenskap utanför gruppen ses med starkt ogillande.

Blandäktenskap förekommer dock och har också hjälpt till att förnya Israels blod under alla århundraden i ghetton där judarna föredragit att bo, avskilda och isolerade från resten av befolkningen. Ett grundläggande villkor för ett blandäktenskap av det slaget är att modern är judisk eftersom ortodoxa rabbiner endast erkänner barn som judar om de är födda av en judisk mor. Att bara ha en judisk far eller far- eller morförälder kan dock vara tillräckligt för att en person ska identifiera sig fullständigt med judendomen. Judiskhet är därför en ”mental ras” som frambringats under seklerna av den hebreiska religionen och det universella judiska projektet.

Det finns inte en skrift av alla de som bygger på bibeln som inte hela tiden talar om olika folkmord som judens gud vill att juden ska genomföra och som därför hyllas av den som både, judar, kristna och muslimer fått lära känna som Gud.

Vi ska alltså tro att det är denne guds mening att vi ska utsättas för folkmord. Varför han har skapat alla dessa folkslag om de ändå ska utplånas är något vi inte ska bry oss om. Det räcker med att vi får lära oss att Gud Är God!

Observera att Gud är ingen annan än judens gud, antingen han heter Jahve, Jehova eller Allah. Och med dessa skrifter har juden beväpnat sig för sitt mångtusenåriga krig mot alla andra folkslag. Alla judens skrifter är parasitära i sin dogmatiska agenda, och det är ur dessa skrifter som folkmordet växer fram, och bärs fram av just juden, vars folkslag sägs vara guds utvalda.
Juden varnar också för ”dansen kring guldkalven”, för det är förbjudet att ha några andra gudar än judens gud. Så om man ska vara religiös är det med andra ord säkrast att hålla sig till någon av ökenreligionerna som juden härskar över, d.v.s. kristendom med alla avarter, inklusive den värsta avarten Jehovas vittnen eller i andra fall islam, särskilt koranens nya testamente. Där får icke-judarna lära sig att underkasta sig juden och hans tolkningar av vem som ska bestämma över människorna, och det är juden med sin uppdiktade galjonsfigur som de påstår vara en allsmäktig gud, som ingen får ta avstånd ifrån.

Att judens skrifter är sådana folkmördarskrifter kommer av att denna parasitras är defekt. Det är inte normalt att vara så mordisk som en jude är, och samtidigt så lidande i sitt mindervärdeskomplex. Sjuklig dominans och mindervärdeskomplex hör ihop som vi ska se:

Judarna har aldrig kollektivt vågat närma sig spegelbilden av sitt inre liv som den representeras av freudiansk psykoanalys, en prisma genom vilken judarna påstår sig kunna iaktta hela mänskligheten men som vid en närmare analys sprider mycket större ljus över de speciella judiska neuroserna. Psykoanalysen, liksom marxismen, är en ”judisk vetenskap” och ett resultat av den judiska mentaliteten. Det var därför logiskt att ställa frågan hur denna freudianska ”upptäckt” förhåller sig till judiska egenheter.

Svaret var inledningsvis inte självklart för författaren och det krävdes genomläsning av hundratals böcker av alla möjliga slag, mestadels skrivna av judarna själva, innan han insåg att den brännande frågan om incest är kärnpunkten i den judiska frågan och inte bara i teorin.

Judiska mödrar älskar, som väl känt, verkligen sina söner, men renodlad incest tillhör en välkänd psykisk sjukdom – som särskilt drabbar judar – vid namn ”hysteri”. Incest tilldrog sig tidigt Freuds uppmärksamhet medan han utvecklade sina teorier. Sambandet mellan judendom och patologisk hysteri är helt naturlig. (Patologisk hysteri = uppdämd ångest som leder till sinnesförvirring. Övers. anm.)

Judar är kända för följande symptom: hysteri, depression, introspektion, amnesi, manipulation, patologiskt ljugande, osäker identitet, falska profetior, sexuell osäkerhet och så vidare. Alla judiska symptom observeras i samband med hysteri.

Freud projicerade, som en trofast jude, endast tecken som var utmärkande för en viss grupp på den övriga mänskligheten. I själva verket finns det inget ”Oidipuskomplex” utan snarare ett Israelkomplex. (Alla judar gemensamt utgör tekniskt sett Israel, inte bara staten i Mindre Asien.) Faktum är att judar inte verkar vilja diskutera incest inom sina familjer. Å andra sidan nämner alla psykiatriker den hysteriska kvinnan som så starkt önskar sig ett barn med sin far eller sin läkare att hon kan intala sig att hon är gravid med någon av dem och sålunda utveckla en ”skengraviditet”.

Det är intressant att alla judiska författare använder samma ord för att beskriva ankomsten av deras Messias som Messias ”förlossning”. Hela den judiska församlingen, måste vi förstå, är ”Guds brud” (kabbalisternas Shekhinah) som en dag ska föda fram Messias och sålunda lider hela judenheten förvisso av en “skengraviditet” inte olik den som påträffas hos en nervös, hysterisk kvinna.Att vi idag kan iaktta att Sverige blir allt mer galet och att allt fler människor uttalar sig allt mer sinnessjukt för varje dag som går beror just på att de är infiltrerade av judens så kallade kulturmarxism. De har blivit infekterade av beteendeförändrande parasitism.Sista citatet:

Mellan det judiska folket och den övriga mänskligheten kan kampen endast vara ”förintande och total”. Den ”fred” som Israel har att erbjuda är varken mer eller mindre än en ”förintelse”, löftet om utrotning av mänskligheten – utom för dem som tillåts fortleva som kulturlösa slavar.

Läs det citatet igen!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar