tisdag 1 maj 2018

Nyheter som ALDRIG kommer upp på Aktuellt och Rapport


Du kan däremot läsa om dessa nyheter på Fria Tider

Sverige är genomruttet på alla tänkbara sätt. En 14-årig flicka tog livet av sig efter att ha besudlats å det grövsta medan förövarna (negrerna) försattes på fri fot. Har vi röstat för att få ett sådant samhälle?

Förrädarna menar att det har vi. Genom att rösta på dessa partier i Sions riksdag, som egentligen är hemliga frimurarorganisationer för juden, har vi överlåtit vårt demokratiska mandat till dessa kriminella organisationer som huserar i Sions riksdag. Det kallas för representativ demokrati!

Men du har aldrig fått frågan om det ska vara tillåtet för negrerna från Afrika att våldta våra unga flickor. Om du hade fått rösta på den frågan hade du naturligtvis röstat nej. Men den representativa demokratin tillåter inte dig att ta ställning i enskilda frågor, den tillåter endast att du får rösta om vilka förrädarjävlar som ska representera dig.

Röstar du på SD så blir det Fröken Åkesson med anhang som representerar dig. Det var Fröken Åkesson som hade den avgörande rösten om värdlandsavtalet, och han såg till att terrororganisationen Nato skulle få tillgång till Sverige i värdlandsavtalet.

Både Fröken Åkesson och Kasselstrand vill ha öppen svenskhet, vilket betyder att det är dessa personer som bestämmer om våldtäktsnegrer ska anses som svenskar och om det går att rehabilitera dem. Det enda du får göra i den här frågan är att överlåta din röst till dem, och sedan kör de över dig.Endast Motståndsrörelsen vill ändra på det här systemet med frimurarorganisationer (((partier))) som representerar dig och förbjuda den representativa demokratin och införa beslutande folkomröstningar i olika frågor istället.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

  • Välja en allnordisk senat med kompetenta människor sprungna ur folket bland sådana som genom sitt liv konsekvent utmärkt sig genom förtjänster i samhället för folkets väl.

  • Låta senaten välja en ledare för den nordiska staten som effektivt och utan byråkratiskt krångel, med senatens rådgivning, kan ta viktiga beslut som rör hela folket.

  • Skapa ett folkvalt allnordiskt parlament som blir den lagstiftande makten i samhället och folkets röst till ledaren.

  • Sänka politikernas arvoden till en mer rimlig nivå. Motivationen till att vara parlamentsledamot eller senator ska grundas på en idealistisk syn och att man verkligen brinner för sitt folk.

  • Införa ett system liknande den schweiziska direktdemokratin med beslutande folkomröstningar.

  • Som alternativ till dagens partier låta enskilda individer i parlamentet, föreningar och folkrörelser ha ansvaret för att driva på i politiska frågor.

  • På lokal och regional nivå ha ett liknande styrelseskick med en folkvald borgmästare och lokala folkomröstningar. Nordfront


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar