onsdag 2 maj 2018

Olle Ljungbeck vill skapa en kaotisk folkrörelse


Det är svårt att begripa sig på den här människan om man inte ser honom som judelakej. Han har hög utbildning och har jobbat som personalchef under många år, så han borde kunna det här med organisering. Och naturligtvis lurar han alltid några!

Nu vill han uppenbarligen knäcka Motståndsrörelsen genom att kopiera en del av deras strategi för att sedan förstöra innehållet i denna strategi. Varför vill man göra det om man vill folkets bästa?

Han har skrivit en artikel som förklarar hans ”framgångsrecept”, och om man inte är vaken hela tiden låter det ju jättebra. Men jag ska dissekera den artikeln.

Fr. Olle Ljungbeck:

En folkrörelse är nödvändig och möjlig om vi skall återta vårt land!

Svenska folket håller på att förlora sitt land

Många är de som skriver, ja även ger ut böcker om den katastrof som massinvandringen orsakat vårt land. Och detta är nödvändigt. Men det räcker inte.

Vi måste ut på gator och torg men också i föreläsningssalar för att sprida budskapet om att främmande element är på väg att ta ifrån oss vårt land.

Men inte bara detta, utan de mördar vårt folk. Begår våldtäkter i tusental på svenska kvinnor/flickor. De rånar, terroriserar, förstör och bränner materiell egendom för miljarder varje år. De tillämpar sina egna islamska och sharialagar i förorternas parallell- och klansamhällen.

Inte ens skolorna är en fristad för våra flickor och pojkar utan även där är terrorn ett faktum. Ja inte heller i dagis och förskolor får de känna trygghet från inkommande barbarer.

Terrorn och otryggheten har sålunda blivit vardag för dem vi håller mest av! Trots detta tar vi inte upp kampen för att rädda dem från det helvete invandrare skapat med politikernas goda minne.

Tar vi inte upp kampen? I varenda stad och tätort i Sverige tar ju folk upp kampen och med hjälp av flygblad, offentliga tal och demonstrationer, och dessutom via en webbsida samt olika poddar. Man håller på att skapa en folkrörelse likt den som sossarna bedrev i början på 1900-talet. Har det undgått den lärde och kunnige Olle Ljungbeck?Att det finns poliser närvarande tyder ju på att polisen ska skydda just det system som har bestämt sig för att utföra folkmord på Olle Ljungbeck, hans släktingar och vänner och hela den folkstam han tillhör, såvida han inte är jude trots allt!

Trots att vi är många som skriver om denna katastrofala utveckling, i en gång världens tryggaste land hjälper inget. Politiker och myndigheter låter våldet och terrorn eskalera så att i dag känner mer än fyrtio procent av de svenska kvinnorna rädsla för att gå ut ensamma!

Sålunda har vårt skrivande om denna ofattbara våldsutveckling inte påverkat utvecklingen mot en katastrof där vi blir jagade i vårt eget land. Att påverkan är minimal hänger givetvis ihop med att medierna lierat sig med politiker, myndigheter och de som terroriserar vårt folk.  Därför ger de inte heller en verklighetsbeskrivning eller låter oss göra en sådan. Därför måste vi finna nya vägar. Om vi går tillbaka till de människor som från slutet av 1800-talet började striden för demokrati och frihet för vårt folk, kunde inte heller de räkna med att medierna skulle stötta dem i deras kamp.

Inte heller polisen stöttade socialdemokraterna på den tiden. Många socialdemokrater åkte i fängelse och många andra fick en biljett till Amerika så att makthavarna i Sverige skulle bli av med dem.

"Striden" fördes i stor utsträckning på gator och torg, genom demonstrationer med tal och upplysning, utdelning av flygblad om förhållandena etc.

Men även föreläsningar hade en stor omfattning. Jämför vi i dag med gårdagens kamp är vi sannolikt utestängda i högre grad från dagens medier än vad man var på den tiden (trots grundlagsfäst yttrande- och åsiktsfrihet). Jakten på den tidens frihetskämpar från regimer och myndigheter var i brutalitet hårdare än dagens men kampen fortgick ändå tills segern var vunnen. Man kan verkligen tala om ett ödets ironi när vi dag ser att åsikts- och yttrandefriheten har återgått till vad den var före 1800-talets slut. Vad skulle Hierta sagt om Aftonbladet av i dag, som kanske är den tidning som hårdast motarbetar åsikts- och yttrandefriheten. Men också med reportrar som förnekar verkligheten.

Vi får emellertid inte låta oss nedslås. För om vi kämpar kan vi nå samma resultat som de vilka för hundra år sedan gav vårt land demokrati - vilken dagens politiker är på väg att ta ifrån oss- (den är i dag endast formell) om vi i högre grad använder den tidens kampmetoder.

Men då får vi inte vara rädda. Inte skämmas för vår kamp. Inte vara för "fina" att gå ut och strida på gator och torg. Inte anse det vara för obetydligt att gå ut på hemortens torg med plakat och spridande av flygblad, som vänder sig mot förstörelsen av vårt land. Inte bry oss om dem som med förakt och hån ser ner på oss.

Man märker att Ljungbeck har lyssnat på Motståndsrörelsens poddar, för det han skriver ser ju ordagrant ut som det nationalsocialisterna jämt argumenterar om.

En folkrörelse överträffar ett politiskt parti i möjligheten att samla människor med olika åsikter eftersom man i denna möts kring ett fåtal frågor som är gemensamma och ofta återfinns hos ett antal människor i samtliga partier. Att samlas i en folkrörelse och gå ut på gator och torg, kräver mer av mod än att sitta vid sin dator och skriva. Men en vilja att arbeta för en folkrörelse med allt vad utsatthet och smälek heter, visar på en övertygelse om kampens nödvändighet. Nämligen att stoppa invandringen.

Stoppa mångkulturen när den bryter mot de värden vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning. Men också därmed visa vår respekt för de som för hundra år sedan med livet som insats kämpade för dessa. Med andra ord en kamp för ett högt utvecklat samhälle, där jämlikhet mellan kvinna och man är ovillkorlig. Där bildning premieras men primitivitet och vidskepelse bannlyses. Ett samhälle där ingen på grund av sin ideologi/religion/kultur får förtrycka eller bestämma hur andra skall leva sina liv så länge dessa inte skadar någon annan. Fortsätter vi den väg som invandringen från framförallt islamska länder är på väg att föra oss, är inte endast den kamp, som startades för hundra år sedan förgäves, utan än värre är att det blir för oss alla ett liv med ständig terror och otrygghet. En tillbakagång av utvecklingen på alla de områden som vi definierar vara en förutsättning för en högtstående civilisation - i motsats till barbari.

Den som ifrågasätter detta kan ju gå igenom vad som hänt i vårt land mot den svenska befolkningen efter massinvandringen från Menaländer och sådana länder där islam är statsreligion. Bl. a en omfattning av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som saknar motstycke. Men man har också tagit med sig sitt kvinnoförakt genom att hålla kvar sina egna kvinnor/flickor i ett brutalt förtryck även i vårt land och därmed gjort dessa till andra klassens medborgare. Trots detta kallar sig de som med landets statsminister Stefan Löfven i spetsen - som skall förhindra detta - sig för feminister och humanister!

Trots den enorma primitivism och vidskepelse som kännetecknar den kultur/religion som dagens invandrare är bärare av och som man försöker införa på olika områden i vårt land accepteras detta av sjuklövern. Inget kan därför vara en bättre mätare på sjuklöverns bildnings- och intellektuella nivå än just deras tolerans för i många fall rent barbariska seder och traditioner.

Där kom det! Sjuklövern. Det här avslöjar allt vad ordekvilibristen Ljungbeck är ute efter. Med tanke på allt han skrivit ovan verkar han insiktsfull. Men varför är han inte lika insiktsfull om sionismen vars ideologi just SD har.
Vad är det som skiljer SD från de andra partierna i Sions riksdag annat än ren retorik? På valvakan 2014 ståtade SD med Israels flagga som var tio gånger större än den svenska.

Vad betyder ”öppen svenskhet” för Ljungbeck? Med tanke på allt han har skrivit ovan så kan han ju inte tro på att dessa importerade vildar skulle kunna civiliseras. Med andra ord har han plagierat texten för att verka intressant. Och intressant blir det onekligen när denne lärde man börjar göra logiska kullerbyttor på ett sätt som påminner om en cirkusartist om han hade utfört dessa kullerbyttor med sin fysiska kropp.

Men det ska komma mer akrobatik.

Jag vädjar nu till er som vill samma sak som jag att träda fram på samma vis som de vilka vid 1800-talets början startade kampen för det goda Sverige. Om vi verkligen vill rädda Sverige så är det möjligt. Inte minst inför det val vi har framför oss och som kan bli ett ödesval för Sveriges folk om vi inte alla är beredda att kämpa för våra ideal. Jag skulle här kunna namnge ett flertal som är vuxna uppgiften att leda oss mot seger. Men ni bör själva utan blygsel träda fram och ta detta ansvar.

Tänk tanken; om någon på varje torg i Sveriges alla kommuner en gång varje vecka demonstrerade med egenhändigt förfärdigade plakat mot massinvandringens konsekvenser för vårt land. Någon delade ut flygblad, medan de som är lämpliga för detta föreläste på olika platser dit de är välkomna att göra detta. Nog skulle det få effekt. Jag räknar själv med att minst 300 personer tar del av mina åsikter när jag står ca två timmar på Stortorget i Gävle.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Va! Visst liknar det sista en strömvirvel i en liten bäck, där vattnet visserligen är i rörelse men inte kommer vidare för att virveln håller vattnet kvar.Nu går han plötsligt bort ifrån den gamla socialdemokratiska kampen från slutet på 1800-talet som han tidigare vurmade för. Dessa aktivister leddes ju av den socialdemokratiska ideologin och August Palm. Några egna agendor förekom inte i särskilt hög grad, och när de enskilda initiativen förekom så var de i fiendskap mot den socialdemokratiskt ledda folkrörelsen.

Men idag ska det alltså vara enskilda tankeinitiativ, där den ene har ett plakat vars text pekar i den ena riktningen och bredvid honom står en som har ett plakat med en text som innebär raka motsatsen. Blir de inte osams då?

Det finns säkert lika många idéer och förslag på lösningar på vårt problem som det finns svenskar, men det finns alltid bara en lösning som är rätt.

För om det inte är rätt så är det automatiskt fel, och med tanke på att folk får spåna hur mycket de vill och närhelst de vill bara för att få ur sig sina känslosvall så kan det inte likna annat än just en strömvirvel som bara går runt, runt, runt...

Annars kan man ju rösta på sionistdemokraterna, för de tillhör ju inte sjuklövern enligt Olle Lögnbeck.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar