måndag 7 maj 2018

Stöd för böternas betalning


Percy,

Jag vill uppmana de Sverigevänner som jag har E-postadresser till att bidra ekonomiskt till dig för att betala böterna med, enligt domen nedan

Vilket Pg eller Bankgiro ska man skicka detta till?

Patriotiska hälsningar!
//Kenneth

..........


DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Hets mot folkgrupp, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken
2013-12-01 – 2017-10-02 (7 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från
Hets mot folkgrupp, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken
2016-05-09

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 80 å 70 kr

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enlig lagen (1994:419) om brottsofferfond.
...........Jättehyggligt!

Logga in på din bank och klicka på länken Överför pengar.

Registrera ny kontoinnehavare

Clearing nr: 6601

Konto nr: 242085768

Skriv insamling

Det är på det sättet jag kan ta emot pengar om folk är så snälla att de vill hjälpa till.

Tack på förhand/Percy
.............

Mkt BRA initiativ, KS.

Har nu överfört 500SEK till hans Handelsbankkonto. (80x70siggej)

Hoppas verkligen att fler gör sammaledes.


Mvh
//sj


.............

Kanon, Sigge!
Hade själv bara möjlighet att skicka 100 kr, eftersom jag av PK-etablissemanget försatts i fattigpensionärens situation.

Har dock skickat ut “uppmaningen” till drygt 200 “Sverigevänner”, samt c:a 400 fulmedia-arbetare. De senare blott för att provocera dem genom att visa hur vi samarbetar inom motståndsrörelsen. Kanske kan det t o m bli lite rubriker av det. Det tror jag inte Percy har något emot...

Bästa
//Kenneth

.............

Tvärtom, jag är bara glad och tacksam för initiativet

Vänligen/Percy
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar