torsdag 7 juni 2018

Det mytiska ljuset från Norden


Kyle Hunt talar med S.C. om en hel massa ämnen relaterade till rasernas historia i världen och vikten av att bevara blod och jord, sedan kommer de fram till de mytiska, spirituella, och övernaturliga elementen i kampen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar