måndag 18 juni 2018

Juden Björklund vill skapa ett nytt Sovjetunionen i Sverige


Liberalerna föreslår nu att socialnämnden ska kunna belägga familjer med utreseförbud. Detta för att skydda barn mot tvångsäktenskap och könsstympning i andra länder. Fria Tider

De genetiska defekterna sitter djupt i judarna. Den så kallade ryska revolutionen genomfördes av judiska bolsjeviker och det blev utreseförbud.

Idag vill den liberalbolsjevikiske juden Björklund skapa en järnridå runt Sverige. En ny och modernare järnridå. En sådan man utan problem kan komma in i men inte ut. Men järnridå som järnridå.

I själva verket är det samma slags hjärnridå som den mentala ridå hindrar juden från att själv integreras i något samhälle över huvud taget, eftersom han jämt strävar efter att suga musten ur varje värdfolk i varje land han är aktiv. Parasitmentaliteten sitter i blodet på honom.

Normalt sett brukar man vakta gränserna så att fiender inte kan tränga in i landet, men juden vänder på det. Det ska med andra ord lätt kunna gå att komma in i landet men inte ut!

Syftet är naturligtvis att överbefolka Sverige med en massa fiender, och om dessa fiender skulle ledsna på att bo kvar här så visar det sig att Sverige fungerar som en hummertina. Man kommer lätt in men inte ut.

Dessutom börjar det bland folk ställas krav på att åtminstone kriminella invandrare ska utvisas, och det vill juden Björklund stoppa med en lag som hindrar utresa. Och hur ska han motivera det?

Tänk jude, tänk!

Och den perversa judehjärnan, känd ända från tiden för Sodom och Gomorra, börjar naturligtvis tänka i sexuella banor och på barn i sambandet och... BINGO! Argumentera om könsstympning, att det ska vara omöjligt att åstadkomma.

Tänk vad fiffigt!

En könsstympad jude som inget hellre vill än att barn ska könsstympas argumenterar idag om att vi måste stänga Sveriges gränser för utresa så att inte barn kan könsstympas.

Inte kan han väl mena att judar inte ska få ta sig till Israel för att könsstympa sina barn där? Åhnej!

Han menar att de legosoldater som lockats hit inte ska få resa härifrån igen. De ska stanna kvar och förstöra landet för judens så hatade arier. Om inte arierna funnits så hade ju juden fått bestämma och åstadkomma sovjetisk diktatur över slavarna, som ju är judens värdfolk, de nordiska arierna.

Könsstympningsfanatikern, juden Björklund, vill inte skydda barnen, han vill åstadkomma folkmord i Sverige. Det är anledningen till den hummertine-järnridå han vill bygga!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar