onsdag 20 juni 2018

Kan man säga något annat än att partierna är hemliga frimurarorganisationer?


Väljarna har "ytterst små" chanser att bilda sig en uppfattning om hur riksdagspartierna ställer sig till huvuddelen av frågor som avgörs på EU-nivå. Det visar en ny studie. Fria Tider

Den demokrati som partierna pläderar för är inget annat än hemlighetsmakeri, som vi ser av artikeln på Fria Tider. Samma är det om man röstar på dessa partier. Du får ändå inte din vilja igenom när du röstar på dem, så en röst på till exempel SD är en bortkastad röst.

Vi behöver göra revolution i vårt land och för det krävs att allt fler svenskar engagerar sig för revolutionen varje dag i flera år i sträck för att det ska lyckas.

Det gäller att få så många som möjligt att inse att daglig aktivitet år ut och år in är bättre än att bara lägga sin röst vart fjärde år, och det finns bara en rörelse som har denna dagliga aktivitet år ut och år in och det är Motståndsrörelsen.

Antingen blir du aktivist där eller så aktiverar du dig med att blogga eller på annat sätt dagligen stödja rörelsen, till exempel med pengar, men det är revolution som är enda möjligheten att få förändring i Sverige.

Lägg din röst på Motståndsrörelsen men tro inte att det räcker på långa vägar, för utan aktivister kan inte heller motståndsrörelsen åstadkomma något. Därför är daglig aktivitet år ut och år in den enda räddningen för vårt land och vårt folk, vars genetiska arv vi måste stärka, och det gör vi medelst självförbättring, i första hand moraliskt, för utan moralisk självförbättring förvandlas vi till judens trasproletariat bestående av neurotiska nollor.

Denna moraliska uppryckning krävs för att också åstadkomma en fysisk uppryckning så att man rakryggat kan ta allt hårdare smällar, för dessa smällar kommer oavsett du ryckt upp dig eller ej, för regimens mening är att du ska utrotas. Därför behöver du ha en agenda om befrielse från detta förtryck, och då hjälper ingen papperslapp i världen som är avsedd att stoppa ner i en låda vart fjärde år. Men den dagliga aktiviteten stärker dig.

Backa inte när mobbartyper flyger på dig. Ge igen istället! Du når lätt dithän i din dagliga kamp, för när du inser att du blir påhoppad ändå oavsett, så är enda lösningen självförsvar och till det krävs en moralisk uppryckning.

Du lär få stryk oavsett vad du gör och eftersom du ändå kommer att få stryk så är anfall bästa försvar. Så kom igen och anfall varje dag så är du till sist så rustad så att odågor inte vågar möta dig och snuten ger upp sina försök att haska efter dig, för de kommer att upptäcka att du bara blir starkare av det.

Kamp lönar sig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar