måndag 18 juni 2018

Medelhavets hjältar - återigen...Efter en vecka i limbo på öppet hav anländer drygt 600 migranter till Valencia.

Margareta svensson, Sveriges Radios Europakorrespondent:

- Dom tas emot av 2300 frivilligarbetare, poliser och myndighetspersoner”. Dom får nu medicinsk hjälp om dom behöver det och hjälp att ansöka om asyl ifall dom vill det. Det är gott om översättare på plats, eftersom det är 26 nationaliteter från många olika länder ombord på detta räddningsfartyg.


Anna Sjöblom, Läkare utan gränser:
(10 min in i sändningen)
- Det har varit en extremt påfrestande och oerhört lång vecka för dom som varit ombord.

Det är ju visserligen EU-ländernas ansvar att rädda människor till havs, men så länge människor fortsätter att sätta sig i dessa farliga farkoster för att komma ut till havs, så behövs det en sök- och räddningsinsats. Vi kommer att fortsätta våra räddningsinsatser så länge det  finns liv att rädda.

..........Ovan rapporterar inledningsvis SR-reportern Margareta Svensson helt riktigt att det handlar om 600 migranter – inte “flyktingar” – som nu tas emot i Valencia av ett uppbåd av “humanister” och samhällsresurser.

Detta kan inom parantes jämföras med de begränsade resurser som står till förfogande för landets egna fattiga och sjuka, såväl i Spanien som i Sverige.

Därefter följer ett utlägg från en av Läkares utan gränser godister, Anna Sjöblom, om hur nödvändigt det är att man från deras sida upprätthåller sina räddningsinsatser på Medelhavet.

Huruvida dessa stolpskott tror att dom gör en klok och viktig insats, eller om dom trots allt inser de katastrofala konsekvenserna av sitt agerande, är det väl endast dom själva som kan svara på.

Däremot står det fullkomligt klart att redan en normalbegåvad höna inser det faktum att för varje 500-tal som dom plockar upp i Medelhavet, så inspirerar det ytterligare 5000 nya “flyktingar” – d v s migranter från Afrika och Mellanöstern som vill komma i åtnjutande av Europas och Sveriges materiella välfärd – att sätta sig i gummibåtar och bräckliga farkoster för att komma ut till havs där dom givetvis kalkylerar med räddningsinsatser av olika slag.

Att det därigenom oundvikligen leder till en och annan påfrestning och olycka ingår naturligtvis också i kalkylerna. Erfarenhetsmässigt drabbar detta dock i första hand svaga kvinnor och barn ombord på farkosterna. Dom som klarar sig är - av förklarliga skäl - de unga starka männen, vilka vi också efter en tid får uppleva göra sin entré över gränsen till Sverige. Icke sällan sig presenterande som “ensamkommande barn”.

Allt detta har alltså försiggått i flera år och fortsätter rulla på med hjälp av korkade “godister” som Anna Sjöblom och hennes hjältemodiga kollegor i “Läkare utan gränser”.

Rätteligen borde dom ställas till svars för framkallande av dödlig fara för alla dom stackars barn och kvinnor som drunknat i Medelhavet (eller våldtagits på den fortsatta färden, om de klarat strapatserna på havet).

Definitivt lär dom – liksom “hjältarna” i den svenska kustbevakning som också dom assisterat flyktingsmugglarna – komma på tal den dag då vi i Sverige fått ett styre som gör upp räkningen från det förgångna.

//Kenneth Sandberg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar