måndag 25 juni 2018

Staffan H. och hans stolledrängeriPatrik Engellau

Den nuvarande ordningen utan några kontroller av migrantrörelserna stöds i praktiken bara av Sverige och förefaller historiskt överspelad. Det gillar inte EU eftersom det innebär den hittillsvarande godhetspolitikens officiella nederlag.”


 

Staffan Heimerson
Ty när vi nu alla gemensamt glider in i en hjärtlöshetens era är det naturligt att det byggs murar. Schengen – rörelse- och passfriheten – har hållits ihop med silvertejp. Tejpen brister. EU sargas. Ett försvagat och förlöjligat EU är vad en rad regeringar och populistiska partier i Europa önskar.

- Gränser är en seger för nationalism, politiker och idioti”.

.........
Tydligare kan knappast sunt förnuft visavi vänsterliberal idioti knappast kontrasteras!

Globalisten/globetrottern Staffan Heimerson har under drygt 50 år som Europa-korrespondent för Aftonbladet varit ett konsekvent språkrör för socialistiska utopier och diverse verklighetsfjärmade idéer.

På sin ålders höst skriver han helt mekaniskt texter som inte längre ens behöver ha sitt ursprung i någon hjärncell. Fingrarna på tangentbordet lever sitt eget liv.

Nu var det knappast texten ovan som föranledde hans avskiljande från Aftonbladet. Istället var det en artikel där han ifrågasatte #metoo-rörelsen som gav honom avsked på grått papper!

I den texten torgförde han den kloka åsikten (!) att häxprocessen ifråga var till allvarlig skada för Sverige. Huruvida detta tillfälliga klartänkande kom från Heimersons ursprungliga hjärnbark eller det var ett tillfälligt flimmer orsakat av någon slags blödning, är svårt att veta. För Staffan Heimerson blev den hur som helst förödande. För oss tidningsläsare kom det snarast som en lisa för själen att slippa utsättas för hans snömos.Att han nu publicerats av Det Goda Samhälletförnuftets forum - kan förvisso förvåna vid första anblick.

Dock; Detta visar på en öppenhet som sällan manifesteras av andra skrifter, typ Aftonbladet m fl.

Icke minst, som sagt; Bättre kan inte kontrasten framställas mellan klokhet och de ideologier som förpassat Sverige till ett land i bananrepublik-divisionen.

Kenneth Sandberg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar