tisdag 19 juni 2018

Tal till nationen – mitt Sverige 2028 – Gustav Kasselstrand AfSHur ska Sverige se ut om 10 år? Vad vill Alternativ för Sverige prioritera? Vad vill vi välja bort? Hur ser de ideologiska skillnaderna ut? Gustav Kasselstrand (AfS) berättar om sin vision av Sverige 2028.

34 visningarVad skönt det lät!

Gustav Kasselstrand ska ändra på så mycket som de andra partierna inte insett. Det verkar kunna gå som en dans bara rätt person kommer in i riksdagen, då kommer han att ändra på allt.

Tyvärr är det inte så lätt. Det saknas en analys av hur det kunde bli så här, att det finns starka utländska krafter med monopol på folkmord med i agendan. Därför kan Kasselstrand sitta och tala om sina visioner, som egentligen bara är naiva önskedrömmar. Det här är med andra ord ogenomförbart!

Istället behöver man involvera hela svenska folket i kampen för sin överlevnad, och detta folk MÅSTE vara aktivt i kampen hela tiden istället för att bara lägga sin röst på Kasselstrand en enda gång vart fjärde år – sedan ska han alltså ensam kunna förändra allting, för enligt AFS finns det inga fiender som kan nedmeja honom.

Verkligheten kräver istället revolution!

Folket måste aktiveras och behålla sin aktivism varenda dag, år ut och år in om vi ska kunna förändra samhället. Visst låter det bra när Kasselstrand pratar, men det är endast prat. Det var nämligen fel sida som vann andra världskriget, och det är den sidan som styr globalt idag, därför räcker det inte med endast en röst för att förändra samhället och få slut på det pågående folkmordet.

Lyssna nu på Simon Lindbergs tal till nationen och hör hur han analyserar hur det kunde bli så här och hur man i verkligheten kan ändra på den här dystra situationen.

Man måste själv aktivt delta om det ska bli förändring.

21 794 visningar
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar