torsdag 12 juli 2018

Absurd jämförelse av Roland Paulsen“Räddningsinsatsen för de instängda pojkarna i grottan visar hur högt ett liv kan värderas – om berättelsen är den rätta. Krigsflyktingar har sällan samma tur”, skriver Roland Paulsen...........

Rubriken ovan gäller en betal-artikel på DN. Följaktligen kan undertecknad inte läsa mer av texten. Men utdraget tyder på att Roland Paulsen ställer insatserna och kostnaderna för de innestängda pojkarnas räddning i kontrast till den utveckling mot restriktivare asylpolitik som är för handen i Sverige.

I så fall kan man på allvar undra hur det är ställt i hjärnkontoret hos denne skribent, tillika docent i sociologi.!?

Att jämställa ett tiotal nödställda pojkar med folkvandringar av ekonomiska migranter är så verklighetsfrånvänt att man häpnar. Skulle däremot Roland Paulsen syfta på hur lite resurser det sätts in på de flyktingar som finns i läger runt krigshärdarna - relativt de enorma insatser och kostnader som slukas av människorna som tagit sig genom hela Europa och in i Sverige - så skulle ett sådant ifrågasättande vara berättigat.

Om det inte i den text under ingressen på hans artikel framgår att det är det senare som Roland Paulsen faktiskt vill belysa, så förväntar jag mig en utförlig förklaring av hans olyckliga formulering i artikelns inledning.

Kenneth Sandberg
Fil lic sociologi


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar