lördag 14 juli 2018

Det fina demokratiska Sverige...Daisy Balkin Rung:

- Min morfars far flydde från pogromer mot judar i Polen och bosatte sig i Lund 1850. Idag är jag fjärde generationen i Sverige. Jag är en stolt svensk judinna, som lever integrerat i det svenska samhället.

Ändå finns det de som inte anser att jag är svensk. En är Björn Söder, vår andre vice talman och sverigedemokrat.

Cirka 20 procent av de röstberättigade i Sverige kan tänkas lägga sin röst på SD den 9 september. I mitt fina älskade demokratiska Sverige!

Kan ni med handen på hjärtat ställa er bakom ett parti som gör skillnad på folk och folk? Som inte tycker att våra fem minoriteter är svenskar! Det är högst berättigade frågor.

............Jag kan med handen på hjärtat lova att inte rösta på Sverigedemokraterna. Men inte på grund av Björn Söders definition av folkslagen svenskar respektive judar. Antingen är man ju etnisk svensk eller så är man jude eller något annat.

Vad gäller Daisy Balkin Rungs som är barnbarns barn till en jude, så är hon svenska med judiska rötter. Med alla de rättigheter – och skyldigheter – som hennes svenska medborgarskap innebär. Och givetvis förtvinar sådana rötter för varje generation så att dessa inte överhuvudtaget har någon relevans för hennes barn och barnbarn, under förutsättning att dessa tillkommer med svenska föräldrar.

Det som idag däremot har stor vikt och betydelse är att de partier som Daisy Balkin Rung uppenbart förordar är på mycket god väg att helt utplåna hennes fina älskade demokratiska Sverige. Detta på grund av de senare decenniernas massinvandring från utomeuropeiska länder och de konsekvenser detta fått gällande kriminalitet, gängvåldtäkter och urholkning av välfärdssystemet. För att inte nämna den ökande anti-semitismen. En situation som nu lett till att allt fler stödjer framförallt Sverigedemokraterna inför valet i september.

År 1975 fattade en enig riksdag under regeringen Palme det fatala beslutet att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle.  Proposition 1975:26.

I riksdagsbeslutet 1975 drog man upp detaljerade riktlinjer för hur den mångkulturella politiken skulle bedrivas. Tre delmål ställdes upp; Jämlikhet, Valfrihet, Samverkan:

- Jämlikhetsmålet innebär att alla invandrare har rätt till exakt samma sociala förmåner som den infödda befolkningen, i vissa fall större förmåner.

- Valfrihetsmålet innebär att invandrare har rätt att utöva och utveckla sin kultur på svensk jord och själva bestämma om de vill integreras i Sverige.

- Samverkansmålet innebär att svenskarna är tvungna att acceptera det mångkulturella Sverige och anpassa sig till det.

Anledningen till att undertecknad inte tänker rösta på sverigedemokraterna är att partiet under Jimmie Åkessons ledning frångått den ursprungliga målsättningen att återställa ett svenskt Sverige. Istället pläderar han för “öppen svenskhet” där etnicitet och härkomst inte ska spela någon roll för den demografiska utvecklingen - och valkampanjar i utanförskapsområdena för att fiska röster från invandrarna. En politik som oundvikligen medför att svenskarna försätts i minoritet i sitt eget land inom ett par-tre generationer!

Ska ett Sverige värt namnet återskapas så måste minst den politik som Alternativ för Sverige (AfS) utlovar verkställas, d v s totalstopp för vidare asylinvandring samt återvandring av flera hundratusental som nu befinner sig här.

Eftersom Sveriges motsvarighet till “den djupa staten” i USA, d v s PK-ismen/PK-etablissemanget, kommer att bli ett kanske oöverstigligt hinder för den representativa partipolitiska demokratin att åstadkomma dessa nödvändiga åtgärder, så återstår att ersätta denna demokratur med reell demokrati. En styre av folket för folket.

Och då finns för handen endast ett parti som har en sådan målsättning och ambition, nämligen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR).

Ett val som jag med handen på hjärtat kommer att göra 9 september.

//Kenneth SandbergInga kommentarer:

Skicka en kommentar