torsdag 12 juli 2018

Rösta på nordiska Motståndsrörelsen... på nrm... NMR... äh, nazisterna alltså!


Ta en tom valsedel. Skriv Nordiska motståndsrörelsen på den. Observera att det är mycket viktigt att texta tydligt, att stava rätt och att det enbart är en versal i början.

Följande kommer troligtvis att bli en icke registrerad röst:

Nordiska Motståndsrörelsen, Motståndsrörelsen, NMR, Nordfront, Svenska motståndsrörelsen osv.

Det måste alltså stå Nordiska motståndsrörelsen och ingenting annat. Detta kan givetvis även göras i riksdagsvalet samt i de kommuner och landsting vi stället upp.

LÖFTEN TILL VÅRA VÄLJAREUtöver att göra allt vi kan för att genomdriva våra politiska frågor önskar vi ge alla våra väljare fem principiella löften. Till skillnad från övriga partier ser vi löften som något allvarligt som man inte får bryta. Dessa löften är därför att se som ett avtal mellan oss och er. Om ni ger oss förtroendet att komma till parlamentarisk makt lovar vi er för all framtid:

• Att aldrig låta oss köpas av eliten. Vi drivs av idealism, inte av karriärsdrömmar.

• Att aldrig låta oss skrämmas till tystnad av över högheten. Hellre offrar vi allt.


• Att alltid trotsa folkfientligheten och bekämpa alla idéer som är skadliga för vårt land.

• Att avslöja korruptionen och fifflandet inifrån. Vi är lojala till folket, inte till politikerklassen.

• Att göra politik till folknöje genom att vara som folk är istället för som politiker är.


Nu kan även du ta del av den tidning som sprids av Motståndsrörelsens aktivister runt om i landet inför valet. Nordfront

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar