tisdag 3 juli 2018

USA bombar vidare


Det amerikanska utrikesdepartementet har betalat George Soros organisation Open Society för att genomdriva valpåverkans­operationer i syfte att öka vänsterns makt i Östeuropa, visar tidigare hemliga dokument som en konservativ amerikansk tankesmedja publicerar. Fria Tider

Den kommunistiska diktaturen USA (maskerad som demokrati) bombar hela världen. I de länder man inte bombar med sprängämnen bombar man länderna med krigspropaganda.

Hittills har vi trott att Soros ensam har marknadsfört kulturmarxismen med aldrig sinande resurser, men nu ser vi att han får påfyllning av den amerikanska staten.

Det är ett intressant statsskick man har i kapitalismens hemland USA. Man har lyckats slå ihop kommunism och fascism, något som tidigare varit två motpoler, i alla fall i retoriken. Men kommunismen har ju visat sig vara statskapitalism, och fascismen med sina korporativistiska idéer är ju också en slags statskapitalism.

Korporativism eller korporatism (av senlatinets corporativus, av latinets corporo 'göra till kropp', ytterst av corpus 'kropp') är en politisk, ekonomisk och social åskådning som betonar individens tillhörighet till socialt, ekonomiskt, yrkesmässigt, etniskt, nationellt, familjebaserat eller på annat sätt definierade samhällsgrupper. Den egna gruppens gemensamma intressen ska ligga till grund för alla beslut i olika frågor. Samhället ses som en organisk kropp, en helhet som de olika samhällsgrupperna (korporationer) utgör integrerade delar av. Wikipedia

Dessa grupper brukar inte bestå av vanligt folk utan istället av frimurarorganisationer och allehanda kapitalister som använder kapitalet i politiskt syfte.

Så om USA är ett kommunistland eller fascistland går ju på ett ut. Kapitalism och borgerlighet har ju sina företrädare hos den framavlade juderasen, som har ägnat sig åt affärer i tusentals år. Nu biter man sig fast i bourgeoisiens diktatur så gott man kan, trots att det är dags för ett annat samhällssystem sedan länge.

Klasslöst samhälle

En gång i tiden var alla samhällen klasslösa och det var på jägarstadiet. Det positiva var ju att det inte fanns något klassförtryck eller mord på sin egen befolkning. Men vartefter tiden led och befolkningen ökade så gjordes alltfler intrång på andras revir för att få tag på villebråd att äta.

Nu är det dags för en förändring så att man kan säkra födan åt folket som hade allt svårare att hitta tillräckligt med villebråd, och till det krävs en uppfinning, och den uppfinningen var plogen.

Klassamhället

Plogen möjliggjorde bondesamhället och produktion av sädesprodukter och folk slapp svälta. Det fungerade bra och populationen växte utan att svält uppstod. Men vissa klaner lade beslag på mer mark eller mark med produktivare jord och kunde berika sig på den genom att andra fick bruka jorden medan jordägarna tog hem största vinsten.

Till sist hade det gått så långt att folket nu istället svalt medan de styrande hade stora slott och herrgårdar, och det var vanligt att dessa grevar och baroner hade flera slott per familj. Och nu är det dags för ytterligare en förändring eftersom feodalismens era är förfluten. Vi behövde ett nytt statsskick.

Bourgeoisien

Tack vare ångmaskinen kunde Bourgeoisien göra sig bred i samhället. Det var ju faktiskt de som var drivande i den borgerliga revolutionen. Och eftersom juden i alla tider hade drivit handel så var juden också den som lyckades komma upp i toppen på pyramiden.

Dock stundade härliga tider tack vare ångmaskinen. Den industriella revolutionen såg inga gränser och en stor del av världens befolkning fick tillgång till billiga varor som producerades i ångdrivna fabriker, så kapitalismen var fantastisk!

Men allt går bara till en viss gräns, för kapitalismen växte och växte och nu gick den över till monopolkapitalism, och på precis samma sätt som feodalismens herrar fick storhetsvansinne och endast ville kriga och mörda medan de lade beslag på allt av värde visar sig nu Bourgeoisiens ledande personer vara samma slags psykotiska kålsupare. Monopolkapitalisterna har en folkmordsagenda!

Klasslöst igen

Vi kommer återigen att gå mot ett klasslöst samhälle, och den uppfinning som gjort det möjligt är internet.

Internet går inte att censurera. På samma sätt som det inte gick att förstöra ångmaskinen på sin tid, trots att feodalismens huliganer gjorde allt i sin makt att förstöra ångdriften för att kunna behålla feodalismen istället för att gynna den spirande kapitalismen så går det inte att censurera internet.

Försök görs idag, men det internetföretag som censurerar kommer bara att finna att något annat företag konkurrerar med yttrandefrihet och det tidigare företaget blir utkonkurrerat.

Idag är det inte storbönder eller fabrikörer som är ledare i den nya revolutionen. Det är folket.

Vi får tillbaka det klasslösa samhället igen, men nu på en ny och modernare nivå än på jägarstadiet, för nu har vi erfarenheter från tidigare statsskick och med hjälp av digitaliseringen kommer en ökad kännedom om allting att spridas över världen.

Vi får en värld av fred och en oerhörd utveckling av tredje världen, vars folk äntligen kommer att få räta på ryggarna och självförbättras alltefter man vinner insteg i alla kunskaper som publiceras på internet!  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar