tisdag 18 juni 2019

Hade jag nytta av statens utsedda brännvinsadvokat?

Lagen om HMF är ett brott mot grundlagen och därför illegitim, så den här regimen är en ockupationsregim som heller inte är legitim. Syftet är att skrämma folk till tystnad, precis som i Sovjetunionen.

 

Jag ska kastas i fängelse på grund av mina åsikter och några bilder och för att jag inte är politiskt korrekt. Observera att endast i totalitära diktaturer måste man vara politiskt korrekt och blir förföljd för sina åsikter.

 

 DOM 2019-06-18 meddelad i Nyköping

PARTER (Antal tilltalade: 1)
Tilltalad HANS Percy Rosengren, 19461226-1638 Rinkeby Fredriksborg 1 611 96 Jönåker


Offentlig försvarare: Advokat Per Sandell Heilborns Advokatbyrå HB Box 353 611 27 Nyköping


Åklagare Assistentåklagare Johanna Levin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Box 124 611 23 Nyköping
___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för Hets mot folkgrupp, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2019 2018-05-08 -- 2018-08-04 (12 tillfällen)

Påföljd m.m. Fängelse 3 månader

Lagrum som åberopas 34 kap 1 § 1 st brottsbalken

Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning Per Sandell får ersättning av staten med 4 856 kr. Av beloppet avser 3 885 kr arbete 971 kr mervärdesskatt. Hans Rosengren ska betala 1 000 kr av denna kostnad till staten.

 

 YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Hans Rosengren ska dömas för tolv fall av hets mot folkgrupp enligt följande.

Hans Rosengren har - i Jönåker i Nyköpings kommun - genom meddelanden som spritts uttryckt missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Meddelandena har publicerats på den av Hans Rosengren drivna internetsidan Demokratbloggen, enligt följande.

8 maj 2018 Genom att skriva: "Jag har gjort mig skyldig till hets mot folkgrupp på sju punkter och det är jag stolt över för det som är dåligt för juden är automatiskt bra för oss andra eftersom juden är en framavlad parasitras som suger ut oss tills vi dör. Därför är det ariskt nationellt när judens ockupationsregim dömer oss för hets mot samma folkgrupp som de själva nu av retoriska skäl börjar hetsa mot". Hans Rosengren har samtidigt publicerat en bild av Adolf Hitler som gör   romersk hälsning. 

22 maj 2018 Genom att skriva: "ökenreligionerna utgår just från den parasiten som har utvecklats till att bli en parasit och det är juden och nu är det viktigare än någonsin att uppmärksamma folk på att de liksom snigeln på första bilden har blivit utsatta för judens beteendeförändring för juden är den parasit som vi måste ta kamp emot".

3 juni 2018 Genom att skriva: " idag uppmuntrar man psykiskt efterblivna att skaffa barn medan man inför diverse hinder för vanliga föräldrar att skaffa familj. Men är man bög eller defekt på annat sätt så uppmuntras det men de är de enda svenskar som juden vill ska få avla av sig". Senare i inlägget står det att läsa "det positiva är dock att vi närmar oss revolutionen med stormfart ju mer juden avslöjar sin perversa folkmordsagenda mot svenska folket".

8 juni 2018  Genom att skriva att juden är en framavlad parasitras samt genom att publicera bild på Hitler då han utför en romersk hälsning tillsammans med texten "Beprövad kamp är enda lösningen". 

11 juni 2018 En bild föreställande en jude som lutar ansiktet mot en vägg tillsammans med texten "Det är inte lätt att tillhöra en framavlad parasitras under sådana komplicerade förhållanden".

18 juni 2018 Genom att ha publicerat text som är att anse som missaktande mot judar. Texten lyder "De genetiska defekterna sitter djupt i judarna. I själva verket är det samma slags hjärnridå som den mentala ridå hindrar juden från att själv integreras i något samhälle överhuvudtaget eftersom han jämt strävar efter att suga musten ur varje värdfolk i varje land han är aktiv. Parasitmentaliteten sitter i blodet på honom".

14 juli 2018 Genom att ha publicerat bild på Adolf Hitler då han gör en romersk hälsning.

16 juli 2018 Genom att skriva: "Det är välkänt bland psykologer att bögar är väldigt promiskuösa och dessutom kåta på allt och alla inklusive barn. Men nu är det bögarna som ska skyddas, inte svenska barn".

27 juli 2018 Genom att ha uttryckt missaktning för folkgruppen afghaner: "I så fall skulle vi ta emot varenda afghan och ge asyl eftersom pedofili är en stor tradition i Afghanistan och i varenda by, där har de sammankomster där man tvingar unga pojkar till sex".

1 augusti 2018 Genom att skriva att negrer och araber utgör en folkstam mindervärdiga individer vilket är att anse som missaktning mot ovannämnda folkgrupper. Texten lyder "Om piss-Gudruns parti skulle bli så stort att de kommer och bestämma i Sverige så skulle svenska folket utrotas och landet koloniseras av negrer och araber och därmed har sketna oligarker fått en folkstam av mindervärdiga individer som inte kan ta strid mot dem". 

3 augusti 2018 Genom att publicera en text där det anges att indier inte är stort mer än djur och beter sig som djur. 

4 augusti 2018 Genom att publicera en text där judar beskrivs som en parasitras som smittar vita människor med ett judevirus.

Hans Rosengren begick gärningarna med uppsåt.

Lagrum: 16 kap. 8 § 1 st brottsbalken i sin lydelse före 1 januari 2019

Målet har med stöd av 46 kap. 15 a § första stycket 1 rättegångsbalken avgjorts i Hans Rosengrens utevaro.


Som vi ser är det sanningen som till varje pris ska undertryckas. Parasitrasen har kastats ut ur Europa sammanlagt 200 gånger under historiens gång och tusen gånger från hela världens alla länder. Och vad är anledningen till det?

 

Det är samma anledning som vi ser i Sverige idag där det pågår ett krig mot det egna folket med biologiska vapen, nämligen rasfrämlingars spermier.

 

Om man säger som det är så åker man fast, med eller utan brännvinsadvokat.

 

SVERIGE ÄR DEN NYA SOVJETSTATEN!

 

Vad gör vi åt det då? 

 

 


torsdag 9 maj 2019

DJÄVULSREGIMENS utsedda brännvinsadvokat har inte ens läst den blogg han är satt att ”försvara”


Heilborns Advokatbyrå         2019-05-03

Hans Rosengren
Rinkeby Fredriksborg 1
611 96 JönåkerHans,

Nyköpings tingsrätt har förordnat mig som offentlig försvarare för dig inför en rättegång i tingsrätten den 4 juni 2019 kl. 13.00. Jag föreslår att du kontaktar mitt kontor så vi får tillfälle att gå igenom ärendet och så vi kan planera ditt försvar inför kommande rättegång. Jag skulle också vilja diskutera ditt deltagande hos frivården.

Ring mitt kontor och boka en tid.

Med vänlig hälsning

Per Sandell

Hur trovärdig är denne brännvinsadvokat?

Han har inte ens brytt sig om att titta in på bloggen som han låtsas vilja försvara, för då hade han ju kunnat läsa mitt svar där.

Han glömde dessutom att sätta ut sitt telefonnummer så att jag kan ringa honom om jag till äventyrs skulle vilja det.

Denne brännvinsadvokat är istället till för att försvara folkmordsagendan som vill jävlas med alla svenskar som opponerar mot det här systemet och dess lagvidriga undantagslagar. Ett land har endast undantagslagar i krigstillstånd. Då åsidosätter man grundlagen och inför istället undantagslagar för att kunna försvara landet mot krigspropagandister och andra.

Men nu är det ju den här regimen som är krigspropagandister, och de gör det här mot sitt eget folk till och med.

Per Sandal tror att jag är så dum att jag inte inser att jag är dömd på förhand och att de här ”tingsrättsförhandlingarna” bara är en fortsättning på regimens krigspropaganda. Så vad ska man kalla en sådan brännvinsadvokat?

Man ska kalla honom för sitt namn så klart. Per Sandal. Sandaler har en förmåga att krypa och hasa så det blev ju ett passande namn. Sandalen vill ju också att jag ska sinnesundersökas för att göra krigspropagandan mot svenska folket ännu effektivare. ”Jag skulle också vilja diskutera ditt deltagande hos frivården”, precis som om jag vore en brottsling, att det är jag som är brottslingen och inte folkmordsregimen.

Om det finns några som tror att frivården inte är en sinnesundersökning för att det inte finns med utbildade psykiatrer så är det i alla fall en sinnesundersökning, för man blir ju märkt som kriminell som inte kan sköta sig.

Om man däremot är en fullständigt vansinnig terrorist så blir det en större sinnesundersökning där även psykiatrer är inblandade, så nog är frivårdsbesöket en sinnesundersökning allt! En slags förundersökning följt av stämpling.

Åklagarjäveln som åtalat mig använder sin Sandal för att kicka mig in i ledet av offer för regimens folkmordspropaganda och jag framstår då som en person som vanemässigt bryter mot lagar och förordningar.

Det här är en agenda som vinnarna av andra världskriget haft ända sedan de ”vann” världskriget. Egentligen vann de inte kriget för det går inte att ha en regim som har en folkmordsagenda mot sitt eget folk så därför fortsätter de krigspropagandan och har gjort det ända sedan krigsslutet 1945.

Är det verkligen sant att vi har en regim riktad mot det egna folket kanske en del tänker?

Första maj-demonstrationen i Kungälv är ett bevis så gott som något.Här ger sig regimens hantlangare på fredliga demonstranter och misshandlar dem grovt, något som Sandalen vill att jag ska skrämmas av, för en dag kan också överdrivet våld även drabba mig, just för att jag vill ha ett svenskt Sverige och lagar och  förordningar som är till för det egna folket.

Om det ännu inte står klart att vi befinner oss i krig så är det bara att lyssna på podden ledarperspektiv där man tar upp om de våldsamma angrepp som fredliga demonstranter drabbades av och att polisen står på de kriminellas sida.

Men det positiva i det hela är att Sandalen åtminstone skickade en vänlig hälsning, vilket jag naturligtvis besvarar med min egen vänliga hälsning.
torsdag 28 mars 2019

Jag får ett ”försvar” som anvisats av folkmordsstaten


HEILBORNS ADVOKATBYRÅ

Hans Rosengren
Rinkeby Fredriksborg 1
611 96 Jönåker

Hans,

Nyköpings tingsrätt har förordnat mig som offentlig försvarare för dig inför en rättegång i tingsrätten den 4 juni 2019 kl. 13.00. Jag föreslår att du kontaktar mitt kontor så vi får tillfälle att gå igenom ärendet och så vi kan planera ditt försvar inför kommande rättegång.

Ring mitt kontor och boka en tid.

Med vänlig hälsning

Per Sandell

*

Med vänlig hälsning alltså...!

Vet inte advokaten om att det idag är förbjudet med vänliga hälsningar. Jag har ju blivit anmäld flertal gånger för just vänliga hälsningar.

Den mest vänliga hälsningen är ju den romerska hälsningen med utsträckt hand och som har blivit populär över hela världen på sin tid. Men nu är det förbjudet med vänliga hälsningar, och dessutom är det förbjudet att ens påbörja ett ord eller ens ett namn med ”Heil”, som till exempel i namnet Heilborn, såvida man inte är åklagarens biträde.

I det här folkmördarsamhället finns det bara djävulens advokater, eller med ett mer använt ord ”brännvinsadvokater”. Det är sådana som har hjälp rasfrämlingarna att ta sig in i det här samhället för att förstöra Sverige och ge dem alla regler som behövs för att få så många bidrag som möjligt.

Jag har blivit åtalad för att jag följer grundlagen, vilket inte helvetesregimen gör. Jag har med andra ord inte begått något brott över huvud taget, men ändå ska jag sitta som en brottsling inför ett skrank med förrädare, sådana som har totat ihop illegitima lagar som ingen vettig människa kan följa.

NEJ TACK!

Jag hörde talas om en kvinna som blev stämd inför rätten för en video där hon var kritisk till massinvandringen. Under rättegången (med hjälp av brännvinsadvokat) grät hon och bad om ursäkt och lovade att aldrig göra om det. Resultatet av pudlandet blev att hon åkte i fängelse!

Det var den hjälp hon fick av regimens utsedda advokat. Kan man då säga att hon fick något som helst försvar?

Nej, men istället kan man säga att advokaten i detta ruttna samhälle är åklagarens medlöpare.

Jag avslutar det här blogginlägget med en vänlig hälsning...Duger inte den hälsningen så lever vi i en totalitär diktatur, som är förklädd med ordet ”demokrati”.

Men jag samarbetar INTE med ”demokratins” kreatur!


måndag 25 mars 2019

Observera att det är kriminellt att inte vara kriminell i folkmordsagendans Sverige!


KALLELSE
Till personutredning
2019-03-21Domstol
Nyköpings

Domstolen har beslutat att det ska göras en personutredning om Dig. Du kallas därför till samtal med en personutredare hos frivården. På grundval av utredningen skrivs ett yttrande om Din situation som lämnas till domstolen.

Personutredare

Johansson, Anne

Folkungavägen 4, 611 34 Nyköping

0155-618733

Kan du inte komma på den utsatta tiden måste Du omgående meddela detta per telefon så att vi kan bestämma en ny tid.

Medtag legitimation

För ytterligare upplysningar bifogas ett faktablad. Ring gärna om du har något att fråga om.

Johansson, Anne

Som jag tidigare skrev så är den här regimen kriminell och jag har ingen som helst anledning att frivilligt inställa mig till sinnesundersökning hos den här folkmordsregimen, oavsett faktablad och annat.

Varför görs en personutredning?

Domstolen beställer en personutredning av frivården inför en kommande rättegång. Det innebär att frivården ska träffa den misstänkta personen och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

Snacka om vansinne!

Vi har inga domare i Sverige utan alla döms av politiker som sitter uppflugna på ett podium som undulater på en pinne, och det är de som dömer. Det finns faktiskt också en domare där, men eftersom han är ensam och fyra politiker röstar ner honom så är det politikerna som bestämmer.

Nu ska dessutom sinnesundersökningen på den så kallade frivården ge ytterligare underlag till ett hårt straff, plus att jag därmed räknas som yrkeskriminell, för det är ju bara sådana som kommer till frivården.

Här nedan kommer en intetsägande brödtext, men som innehåller just det jag påpekat ovan, att det ska bestyrkas att jag är en återfallsförbrytare i detta av kriminella folkförrädare styrda Sverige:

Frivården är inte inblandad i skuldfrågan, det vill säga om du är skyldig eller oskyldig till anklagelserna mot dig. Frivårdens uppdrag är att undersöka om du är i behov av stöd (från regimen som förföljer mig) och/eller kontroll för att förebygga återfall i brott.

?...

Har de inte judarna på juridikfronten till detta? Det är ju de som har tagit på sig ansvaret att haska efter alla som bryter mot den kriminella moralen. Hur många väktare ska jag ha över mig?

Vi fortsätter:

Därför görs en bedömning av risk för återfall i brott, behov av insatser för att minska denna risk, samt en bedömning av dina förutsättningar att genomgå sådana insatser.

Den bedömningen kan jag göra åt er så slipper ni besvära er:

JAG ÄR AV ARISK RAS!

Då vet ni att jag är svuren fiende till all form av folkmord på denna ras!

För att underlätta förståelsen ska jag berätta sagan om Snövit och de sju dvärgarna.

Det var en gång en feminist som trodde sig vara vacker om hon visade fittan offentligt, nedsmetad med mensblod. Hon gick ofta fram till spegeln som hade vridits på ett sådant sätt att man inte tydligt kunde se vad spegelbilden föreställde.  Därför trodde hon sig vara vacker. Hon var så hjärntvättad att hon till och med tyckte sig höra spegeln prata med henne och säga att hon var en skönhet utan like.
På bilden ser vi slynan och hur vacker hon tror sig vara. Men ingen vill knulla henne så hon har inga barn. Dock har hon tvingats omhänderta en flicka från en släkting. Det är bara en sak med den här flickan. Hon leker med dockor och uppför sig som en typisk svensk flicka. Fy fan!

Men tiden går och flickan växer upp och blir riktigt attraktiv, trots att hon aldrig vill gå med på att bli feminist som hennes galna styvmor. Därför blir hon också föraktfullt kallad för Snövit på grund av att hennes ariska blod är så framträdande hos henne.

Med tiden blir styvmor så fullständigt galen att Snövit rymmer. Men hon vet inte vart hon ska ta vägen och en storstad som Stockholm är ingen välkomnande stad för en ung flicka som hela tiden riskerar att råka ut för gruppvåldtäckt av importerade rasfrämlingar, så det är säkrast att hålla sig till den egna rasen. Dock är det inte lätt att hitta några som hon kan ansluta sig till.

Därför hamnar Snövit i träsket!

Hon träffar sju stycken mentala dvärgar, som alla av någon anledning heter Morgan Johansson.Det är nämligen så med mentala dvärgar att de inte inser att de har skrumphjärna hur galna de än blir.

I vilket fall som helst ville de sju dvärgarna Morgan visa Snövit det fantastiska jobb de hade och bjöd in henne till ”gruvan” som de kallade sin tjyvahåla, där de visade allt stulet guld och silver från plågade skattebetalare. Alla sju dvärgarna Morgan visade sig vara kriminella, vilket var svårt för den rasrena ariern Snövit att smälta.

Men inte nog med det. Morgan hade också i hemlighet tagit kontakt med Snövits styvmor som var dvärgarnas överbefälhavare. Och plötsligt står hon där i dörren, som en skönhet utan like!
Kom så får du en kram, säger hon. Men det blir för mycket för snövit som svimmar. Man kan säga att hon går ner i någon slags sömnkoma där hon drömmer om en vit prins som sträcker ut handen åt allt och alla i en så kallad romersk hälsning och som har en genomarbetad ideologi som ska ta kamp mot det kriminella folkmordssamhället som vuxit fram.

Snövit vaknar till av något som känns som en ömsint kyss och ser sin räddare och kan läsa hans ideologi på bara några sekunder. SNÖVIT HAR BLIVIT RÄDDAD!