lördag 5 maj 2018

Villkorlig fängelsedom plus en mindre förmögenhet i böter för Demokratbloggen.


Juden har sagt sitt, och det har han gjort genom Nyköpings tingsrätt, vars dom jag har fått idag. Jag får fängelse, men den domen är villkorlig, vilket betyder att om jag fortsätter blogga eller inte blir en kontrollerad opposition så åker jag i fängelse. Kul va?

Jag ska dessutom betala tusentals kronor i böter och det är inte villkorligt.

DOM
2018-05-03
Meddelad i Nyköping

Parter (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad
Hans Percy Rosengren, 19461226-1638
Rinkeby Fredriksborg 1
611 96 Jönåker

Åklagare
Kammaråklagare Michael Forsberg
Åklagarmyndigheten
Åklagarkammaren i Nyköping
Box 124
611 23 Nyköping

------------------------------

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Hets mot folkgrupp, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken
2013-12-01 – 2017-10-02 (7 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från
Hets mot folkgrupp, 16 kap 8 § 1 st brottsbalken
2016-05-09

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 80 å 70 kr

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enlig lagen (1994:419) om brottsofferfond.

------------------------------

YRKANDE

Åklagaren har yrkat att Percy Rosengren ska dömas för hets mot folkgrupp vid åtta tillfällen enligt följande gärningsbeskrivning.

Percy Rosengren har skrivit följande inlägg på Demokratbloggen:

Det finns inga andra likheter med negrerna än att vi går på två ben och kan tala.
(2013-12-01)

Om vi tar exemplet med många gruppvåldtäkter med dödlig utgång som utförs av just negrer så kan det bero på IQ, dels på grund av inavel, dels på grund av att evolutionen inte låtit dem utvecklas utöver stenåldersnivån.

Underlägsna i den bemärkelsen att de endast är anpassade till att leva i en stenåldersby, och därmed blir underlägsna till att leva i ett civiliserat samhälle.
(2013-12-11)

Om någon undrar varför jag kallar moskéer för muhammedanstall så är det för att det är jävla svin som besöker dessa platser. De radar upp sig och gräver ner sina trynen i mattan och grymtar, och hela platsen påminner starkt om ett svinstall på det sättet.
(2016-02-02)

Med hjälp av konspirationer har dessa ”Guds utvalda” manipulerat så att deras ledare är rikast i hela världen och kan köpa politiker på löpande band. Det är de som vill styra världen, och det är de som en gång uppfann monoteismen för att kunna utropa sig som Guds utvalda folk, och det är samma personer som uppfann kristendomen med en värdelös nolla som inte hade förstånd att försvara sig och hamnade på ett kors, med resultatet att hela Mellanöstern förslavades så fort ”Guds utvalda” uppfann islam för att kuva dem.
(2016-05-09)

Det börjar gå alldeles för långt med krypandet för underlägsna folkslag som negrer. De är ju faktiskt dumma i huvudet jämfört med vita, trots kulturmarxistiska idiotteorier om Homo Sapiens som skulle ha kommit från Afrika och parat sig med efterblivna Neanderthalare så att vi fått lite med av negerns fantastiska förnuft.

Här i Sverige har det blivit vanligt att negrer våldtar våra svenska flickor och menar att vi ska vara glada över att våra flickor har berikats med negerkuk. Men dessa svartingar har ju egna honor som de kan smacka kuken i ...eller hur?
(2016-05-16)

Detta pack anser att vi svenskar inte har rätt till vårt eget land. Inte i något enda land i världen har man lyckats assimilera muhammedaner, men Fröken Åkesson anser att det ska gå, precis som de andra förrädarna i riksdagen också anser, trots alla försök från andra länder. Kom ihåg hela Mellanöstern har en gång varit kristet. Idag är hela Mellanöstern ett enda utanförskapsområde.

Så om riksdagen inte vill att nationalsocialisterna ska ta över landet så gäller det att de gör allt som står i deras makt att kasta ut packet, annars blir det deras död, antingen om muhammedanerna skär halsen av dem eller om en framtida folkdomstol dömer dem till avrättning, för det har de gjort sig förtjänta av. Försök göra Sverige så ovänligt som möjligt för packet så att de frivilligt lämnar landet. Men ni har inte så mycket tid på er för motståndsrörelsen växer så det knakar.
(2016-05-17)

Hur judarna utvecklades till en ras av parasiter.
(2016-10-03)

Juden är en ras avmedvetet framavlade psykopater.
(2017-10-02)

Percy Rosengren har härigenom i meddelanden på demokratbloggen som spritts hotat och uttryckt missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med syftning på ras, hudfärg, etniskt ursprung och trosbekännelse.

Det hände under tiden2013-12-01—2017-10-02 i Jönåker eller på okänd plats i Sverige.

Percy Rosengren begick gärningarna med uppsåt.

Målet har med stöd av 46 kap 15 a § första stycket i rättegångsbalken avgjorts i Percy Rosengrens utevaro.

Nedan kommer judens larviga domskäl. För det första, vad är det för fel med dessa skriverier, de är ju sanna!

Med andra ord är det förbjudet med all vetenskap som inte stämmer med judens larviga faktarelativism. Det är endast sådant som passar judens folkmordspolitik som ska anses vara sant. Allt annat menar man vara lögn och elakheter.

Dessutom får man inte låta agitatorisk!

DOMSKÄL

Skuld

Percy Rosengren har, såsom det antecknats i polisförhör, vidgått att han har skrivit aktuella inlägg men bestritt ansvar då det inte är fråga om hets mot folkgrupp.

Jag erkänner inte den lagen, sa jag till polisen, för den innebär ju att man inte kan yttra sig om någonting i opposition mot den förda politiken. Om jag bryter mot den här pajaslagen eller inte, skiter jag i!

Han har, såsom det antecknats, uppgett i huvudsak följande. Det är han som driver Demokratbloggen. Han har drivit den sedan år 2006 eller år 2007. Han vet inte hur många följare han har men antal sidvisningar framgår i en ruta på bloggen och det är 1,8 miljoner.

Han marknadsför också bloggen på Twitter där han har ett femtiotal följare. Han är inte rasistisk utan är emot patrask och patrask är ingen folkgrupp; därav bestrider han ansvar för hets mot folkgrupp. Det är många som inte gillar bloggen men det är alltid några som gillar den.

Nu var det inte precis det jag sa till polisen. Jag sa att det kanske kan vara många som inte gillar bloggen, men det kan ju också vara de som gillar den. Oavsett vilket får väl folk själva välja vilket de vill läsa.

Han bryr sig inte om hur det är i andra länder. Han bryr sig om det som finns i Sverige. Han har inget emot negrerna i Afrika eller judarna i Israel om de är i sina länder. De ska inte tränga sig in på andras domäner utan det är Sverige åt svenskarna.

Han har ingen negativ inställning till ordet neger och därför använder han det. När han skriver om Mohammedanstallar är det för att visa att han tar avstånd från moskéer i Sverige. Inlägget ”Juden är en ras av medvetet framavlade psykopater” kommer från en talbok av David Duke som han länkat till på sin blogg.

Inlägget att ”Det finns inga andra likheter med negrerna än att vi går på två ben och kan tala” stämmer men det var kanske lite olyckligt skrivet och han borde ha utvecklat mer vad han menade.

Jag kunde ju ha tillagt att likheten mellan man och kvinna är likadan, det första som möter en. Resten måste avgöras av DNA för att se likheter och skillnader. Det finns ju till och med mediciner som är bra för ena könet men inte det andra. Så för en lekman kan man inte komma närmare i jämförelse, sedan får vetenskapen fylla i resten.

Han förstår att folk kan ta illa vid sig och det är meningen.

Det har ingen betydelse om folk tar illa upp.

Det går inte att följa lagen om hets mot folkgrupp och han var förvånad att det inte kommit in anmälningar tidigare. Han måste vara en krigare för sitt folk och det gör han genom datorns hjälp.

För att dömas till ansvar för hets mot folkgrupp ska det vara fråga om ett meddelande som spridits och som till sitt innehåll uttrycker hot eller missaktning för en folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på bland annat ras. hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Genom den skriftliga bevisningen och Percy Rosengrens uppgifter är det visat att de aktuella meddelandena har spridits. Frågan är om de uttryckt hot eller missaktning på sådant sätt som faller inom det straffbara området. Även andra kränkande omdömen än sådana som kan bedömas som förtal eller smädelse är straffbelagda. Det räcker att ett uttalande är nedsättande för en grupps anseende.

Jag ska knolla din mamma, jag ska knolla hella Sverige din vita hora. Jag ska knolla alla svenskar, dom är horor ... är tydligen exempel på acceptabla uttryck!

I bedömningen av om ett uttalande är straffbart eller inte måste hänsyn tas till det starka skydd som yttrandefriheten åtnjuter i Sverige (Hahaha) och vad som kan accepteras som inlägg i den allmänna politiska debatten. Med dessa utgångspunkter gör tingsrätten följande bedömning.

Percy Rosengren har i inläggen den 1 december 2013, den 11 december 2013 och den 16 maj 2016 uttryckt klar missaktning för en grupp av personer med syftning på hudfärg; (deras egen tolkning, jag syftade på ras) bland annat med påstående att dessa på grund av sin hudfärg är av lägre begåvning och att de generellt begår grova sexuella brott. Det är inte fråga om ett sakligt inlägg i den allmänna debatten. För dessa inlägg ska Percy Rosengren dömas för hets mot folkgrupp.

Det finns olika prosaformer, och på alla dessa prosaformer har man rätt att uttrycka sig om man har yttrandefrihet. Men idag måste man tydligen uttrycka sig på kanslisvenska istället, vilket inte många klarar av. Den vanliga vardagsprosan har med den här löjliga lagen blivit förbjuden, tillsammans med vetenskapaliga fakta.

Kanslisvenska är det framställningssätt av svenska som ansetts känneteckna byråkratiska skrivelser från myndigheter sedan 1500-talet. Skrivsättet har uppstått ur juridikens krav på exakthet och opersonlighet och har inverkat på skriftlig framställan från myndigheter och juridiska texter generellt. Stilen har kritiserats för att ha utvecklats till ett sätt att skriva långa, invecklade meningar. Kanslisvenskan avvek från den enkla meningsbyggnaden i landskapslagarna. Det var latinet och dess komplicerade satsbyggnad som kom att utgöra mönster för kanslisvenskan som även kom att benämnas kurialprosa, kurialspråk eller kurialstil där namnet hämtades från kurian. Wikipedia

Inläggen den 2 februari 2016 och den 17 maj 2016 ger uttryck för att personer med muslimsk trosuppfattning är att jämföra med djur samt att dessa enbart genom sin trosuppfattning utgör ett hot mot det svenska samhället och i allmänhet mot svenska politiker som inte agerar i synnerhet. Percy Rosengren refererar även till gruppen som ”packet”. Inte heller dessa inlägg faller inom ramen för den allmänna debatten. De inbjuder inte till en saklig diskussion utan ger tydligt uttryck för missaktning mot en grupp personer med anspelning på trosbekännelse. Percy Rosengren ska dömas för hets mot folkgrupp även i avseende dessa inlägg.

Inläggen den 3 oktober 2016 och den 2 oktober 2017 uttrycker missaktning gentemot den grupp av personer som bekänner sig till den judiska tron genom att referera till dessa som parasiter samt framavlade psykopater. Inläggen inbjuder inte till en religionskritisk diskussion. Percy Rosengren ska alltså för dessa inlägg dömas för hets mot folkgrupp.

Men att juden kallar folk för antisemiter när något sägs som inte passar dem skapar ingen eftertanke hos juristerna? Judarna säger ju själva att de är en ras!

När det gäller inlägget den 9 maj 2016 anser tingsrätten att det anspelar på gruppen av personer av judisk trosbekännelse och att inlägget innehåller nedsättande kommentarer gentemot denna grupp. Tingsrätten bedömer dock att detta inlägg faller inom ramen för yttrandefriheten och det skydd som följer av denna. Inlägget överskrider inte gränsen för det straffbara området. Percy Rosengren ska frikännas från åtal på denna punkt.

Alltså den här skrivelsen:

Med hjälp av konspirationer har dessa ”Guds utvalda” manipulerat så att deras ledare är rikast i hela världen och kan köpa politiker på löpande band. Det är de som vill styra världen, och det är de som en gång uppfann monoteismen för att kunna utropa sig som Guds utvalda folk, och det är samma personer som uppfann kristendomen med en värdelös nolla som inte hade förstånd att försvara sig och hamnade på ett kors, med resultatet att hela Mellanöstern förslavades så fort ”Guds utvalda” uppfann islam för att kuva dem.
(2016-05-09)

Sammanfattningsvis ska Percy Rosengren dömas för hets mot folkgrupp vid sju tillfällen. Brotten är inte att bedöma som ringa.

Påföljd

Straffvärdet uppgår till fyra månaders fängelse. Percy Rosengren förekommer inte med domar i belastningsregistret. Han har kallats till frivården men inte velat delta i utredningen varför frivården inte kunnat göra någon bedömning.

Hets mot folkgrupp är inte ett brott av sådan art att det föreligger presumtion för fängelse. Påföljden ska bestämmas till villkorlig dom som i enlighet med huvudregeln ska kombineras med dagsböter. Antalet dagsböter bestäms utifrån det samlade straffvärdet till 80 stycken.

Övrigt

Percy Rosengren döms för brott med fängelse i straffskalan och ska därför betala avgift enligt lag om brottsofferfond

Därefter kommer råd om hur man överklagar skiten. Men skit är skit och det hjälper inte att övertyga en fientlig folkmordsregim om att man har rätt att ha en åsikt, att ha känslor att kämpa för den svenska folkstammens överlevnad. Den här regimen vill bara en sak och det är att vi ska lägga oss ner och dö. Därför måste regimen förbjuda oss att ha känslor.

Det första som händer i en hjärna är att det uppstår en känsla. Denna känsla katalyserar fram en tanke, och den tanken katalyserar i sin tur fram en handling. Sådant är mönstret för både människor och djur. Om man förbjuds ha känslor så blir man apatisk och inte i stånd att göra någonting, och det är detta som den här lagen syftar till!

6 kommentarer:

 1. Hur ska du tackla det här nu då ,,,, fortsätter du skriva eller lägger du ner ?
  O ni som läser , vad säger ni om ett bidrag till att betala böterna med ? Nån som hänger på

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag fortsätter att skriva. Papperstigern vill bara skrämmas i sina förtvivlade försök att utföra folkmord.

   Den här papperstigern är livsfarlig om man TROR att den är det. Men om man står på sig så är folket mycket farligare för regimen än vad regimen kan vara för folket.

   Radera
  2. Vart skickar jag pengarna?

   Radera
  3. Just nu behöver du inte skicka några pengar, men jag kanske får fler böter framöver och då kan det vara bra med ett bidrag och då kan du sätta in det här:

   Clearing nr: 6601

   Konto nr: 242085768

   Tack för vänligheten!

   Radera
 2. Hoppsan !! Percy skräder inte orden ! Det var ord och inga visor. Uppfriskande !

  SvaraRadera