lördag 9 februari 2019

Den judiska frågan


Broder Nathanael skriver att Fjodor Dostojevskij med sin bok En skriftställares dagbok från 1877 – i kapitlet Den judiska frågan – med skrämmande insikt förutspådde judarnas växande dominans över de sociala och politiska förehavandena, som skulle följa på deras nyligen tillskansade ”rättigheter”. Dostojevskij skrev att den kristna – och med rasglasögonen på näsan – den vita världen skulle komma att hotas, så som sker idag:

Judarna ser fram emot världsdominans. Detta förutsätter att de bibehåller sin egen sammansvetsade identitet. Om judarna ges jämställda juridiska rättigheter i Ryssland, men ändå tillåts behålla sin ”stat inom staten”, skulle de komma att bli mer privilegierade än ryssarna. Konsekvenserna av denna situation är redan uppenbar i Europa.

Dostojevskij visade sin oro beträffande judarnas agenda för världsdominans genom att visa hur judiska bankirer före mitten av 1800-talet hade tagit över Europa:

Det är inte för inte som judar överallt i Europa styr över aktiehandeln, inte för inte som de kontrollerar kapitalet, inte för inte som de är mästare på låneavtal, och inte för inte, jag upprepar, att de är herrarna över all internationell politik.

Dostojevskij menar det vi idag kallar globalism. Globalismen är judisk.

Detta kommer att innebära den fullständiga triumfen för judiska idéer, inför vilka känsla för mänsklighetens behov, törsten efter sanning, kristna värderingar, och nationell och folklig europeisk stolthet måste böja sig för.

Och det som framtiden har i sitt sköte är också känt för judarna själva: Deras tid för styre närmar sig, deras fullständiga härskande.

Läs hela artikeln på Nordfront

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar