lördag 9 februari 2019

"Kvinnor är faktiskt bättre än män"


Försvarsmakten ser nu över kraven på styrka. Detta för att få in fler kvinnor på olika befattningar, uppger P4 Östergörland. Redan nästa år vill man ha 20 procent kvinnor. Fria Tider

Idag ska vi hellre tro på juden än vad som svenska män och kvinnor över tolv tusen år har ansett. Enligt Asatron hade kvinnor omsorg som sin domän och männen hade försvaret som sin domän, för det är någonting naturligt som sitter djupt i våra gener.

Men nu ska allt skötas enligt juden.

Men är det verkligen sant att det är juden som bestämmer även här?Bydén är jude och har det högsta ansvaret för svenska armén. Allt i Sverige är med andra ord bestämt av den judiska parasitrasen.

Det är med andra ord inte att undra på att vi har en folkmordspolitik mot det egna folket här i Sverige!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar